Beleid & protocollen

Beleidsplan

Bekijk onze Meerjarenplan 2023-2027

Stagebeleid

Bekijk ons Stagebeleid

Privacybeleid

Om je goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt WiN in sommige gevallen jouw persoonsgegevens.
WiN acht een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens van groot belang. Jouw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Je kunt erop rekenen dat jouw gegevens bij WiN veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Bekijk onze Privacy Statement

Klachten

Natuurlijk hopen we dat je tevreden bent met onze ondersteuning. Mocht dit niet zo zijn dan vragen we je contact op te nemen met de directie van WiN.
Daarnaast hanteren wij een klachtenreglement.

Bekijk ons Klachtenreglement