Welkom bij Welzijn in Noordenveld

Welzijn in Noordenveld (WiN) is een brede welzijnsinstelling die zich inzet voor alle inwoners van de gemeente Noordenveld, met name voor mensen in een kwetsbare positie. Mee (kunnen) doen en zelfredzaamheid zijn belangrijk en geven waarde aan het leven.

WiN ondersteunt individuen en groepen, vaak samen met andere partijen. De inwoner staat voorop; het contact en de relatie met mensen zijn de basis van ons werk.

WiN werkt aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Een samenleving waarin iedereen op eigen wijze mee kan doen en waarin mensen zeggenschap hebben over hun eigen leven en omgeving. Plezierig leven doe je tenslotte met elkaar!

Actueel

Traing voor een veekrachtig leven

Vanuit WiN zijn toegepast psycholoog Jans Wientjes en buurtwerker Koen Hulshof gestart met een innovatieve interventie om de veerkracht bij bewoners in  Noordenveld te vergroten. Inmiddels zijn er al vier bijeenkomsten achter de rug en wordt er vanuit de deelnemers enthousiast gereageerd.

Alzheimercafé Roden

Op 7 december wordt er weer een Alzheimercafe georganiseerd. Mantelzorgers, professionals en andere betrokkenen zijn welkom om met elkaar in gesprek te gaan over wat dementie betekent en hoe je hier mee om kunt gaan. Laagdrempelig en vanuit eigen ervaringen. Meer informatie via WiN: (050) 3176500.

Kinderen laten creativiteit bloeien

Het dorpshuis in Peize was afgelopen dinsdag en woensdag het decor van het kinderatelier. Onder de bezielende begeleiding van Peizer kunstenaar Jennifer Joedo gingen kinderen aan de slag met het creëren van hun eigen schilderij. Zij namen zelf een foto of  afbeelding mee van iets dat ze graag willen schilderen.

Aankomende activiteiten