Welkom bij Welzijn in Noordenveld

Welzijn in Noordenveld (WiN) is een brede welzijnsinstelling die zich inzet voor alle inwoners van de gemeente Noordenveld, met name voor mensen in een kwetsbare positie. Mee (kunnen) doen en zelfredzaamheid zijn belangrijk en geven waarde aan het leven.

WiN ondersteunt individuen en groepen, vaak samen met andere partijen. De inwoner staat voorop; het contact en de relatie met mensen zijn de basis van ons werk.

WiN werkt aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Een samenleving waarin iedereen op eigen wijze mee kan doen en waarin mensen zeggenschap hebben over hun eigen leven en omgeving. Plezierig leven doe je tenslotte met elkaar!

Actueel

Puber in huis? Een toer!

Donderdagavond 29 juni geeft Marina van der Wal haar theaterlezing Een puber in huis? Een toer! Van der Wal is voor velen bekend als opvoeddeskundige bij diverse tv- en radioprogramma’s, bladen en co-auteur van Het Enige Echte Eerlijke Puberopvoedboek.

Zorgcafé over euthanasie

Op maandag 8 mei organiseerden Groenzorg Norg en Welzijn in Noordenveld een lezing over euthanasie. Maar liefst 60 bezoekers kwamen luisteren naar een spreker van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillige Levenseinde.

Inclusiebeleid: WiN doet mee!

Donderdag participeerde het team van Welzijn in Noordenveld in een bijeenkomst van de gemeente over het inclusiebeleid.¬† Er werd samen nagedacht over het thema ‘Inclusie: hoe zorgen we ervoor dat iedereen in Noordenveld mee kan doen?’

Aankomende activiteiten