Over ons

Wij zijn er voor elkaar!

Welzijn in Noordenveld zet zich in voor alle inwoners, met name voor mensen in een kwetsbare positie. Meedoen en samen redzaamheid zijn belangrijk en geven waarde aan het leven. WiN ondersteunt individuen en het collectief, waar mogelijk samen met andere partijen. De inwoner staat voorop; het contact en de relatie met mensen zijn de basis van ons werk

Meedoen is belangrijk

WiN werkt aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Een samenleving waarin iedereen op eigen wijze mee kan doen en waarin mensen zeggenschap hebben over hun eigen leven en omgeving.
Plezierig leven doe je tenslotte met elkaar!

Aankomende activiteiten

Hulpvragen

Welzijn in Noordenveld biedt een aantal diensten voor inwoners van de gemeente Noordenveld. De diensten worden uitgevoerd door vrijwilligers en zijn bedoeld voor mensen die een klein of geen netwerk hebben, mensen met een (tijdelijke) beperking en/of een kleine beurs.
De vrijwilligers voeren geen werkzaamheden uit die door een professioneel bedrijf, de thuiszorg of een huishoudelijke hulp kunnen worden gedaan.

Wilt u een aanvraag voor een dienst doen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met WiN.
Dit kan door te bellen, 050 317 65 00, mailen naar: service@stwin.nl of via het online contactformulier onder het kopje diensten.

13 + 11 =

 050 – 317 65 00