Deze website is momenteel onder constructie. 

Kun je niet de informatie vinden die je zoekt, bel dan met ons Service Bureau via 050-3176500.

Wij zijn er voor elkaar!

Welzijn in Noordenveld zet zich in voor alle inwoners, met name voor mensen in een kwetsbare positie. Meedoen en samenredzaamheid zijn belangrijk en geven waarde aan het leven. WiN ondersteunt individuen en het collectief, waar mogelijk samen met andere partijen. De inwoner staat voorop; het contact en de relatie met mensen zijn de basis van ons werk.

Meedoen is belangrijk

WiN werkt aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Een samenleving waarin iedereen op eigen wijze mee kan doen en waarin mensen zeggenschap hebben over hun eigen leven en omgeving.
Plezierig leven doe je tenslotte met elkaar!