Wij zetten ons in voor..

Buurtwerk
Buurtwerk
Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk
mantelzorgers
Mantelzorg
Jongerenwerk
Jongerenwerk
Sport en cultuur
Sport en cultuur
Praktische hulp en advies
Praktische hulp en advies
Cursussen
Cursussen
Activiteitenladder
Activiteitenladder
Delen in Noordenveld
Delen in Noordenveld

Wij zijn er voor elkaar!

Welzijn in Noordenveld zet zich in voor alle inwoners, met name voor mensen in een kwetsbare positie. Meedoen en samenredzaamheid zijn belangrijk en geven waarde aan het leven. WiN ondersteunt individuen en het collectief, waar mogelijk samen met andere partijen. De inwoner staat voorop; het contact en de relatie met mensen zijn de basis van ons werk.

Meedoen is belangrijk

WiN werkt aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Een samenleving waarin iedereen op eigen wijze mee kan doen en waarin mensen zeggenschap hebben over hun eigen leven en omgeving.
Plezierig leven doe je tenslotte met elkaar!

Aangepaste openingstijden tijdens de zomervakantie

Het Inwonersplein aan de Schoolstraat 50 in Roden heeft in…