Buurtbemiddeling

Iedereen wil graag fijn wonen. Maar wanneer er ergernissen of meningsverschillen zijn tussen jou en je buren kunnen die soms hoog oplopen. Dan kan het lastig zijn om tot een gesprek te komen. Buurtbemiddeling kan helpen.

De buurtbemiddelaars van WiN zijn vrijwilligers die speciaal zijn getraind om conflicten op te lossen. Ze zijn onafhankelijk, kunnen goed luisteren en hebben geheimhoudingsplicht. Zij luisteren naar beide kanten van het verhaal en kiezen geen partij. Zij helpen jou en je buren om een oplossing te vinden.

Hoe werkt het?

Twee bemiddelaars komen bij jou thuis, jij vertelt wat er aan de hand is. De bemiddelaars gaan daarna naar je buurtgenoten en hebben ook met hen een gesprek.
Als beide partijen het probleem willen oplossen, komt er een gesprek tussen jou en je buurtgenoten. De bemiddelaars leiden het gesprek. Zij zorgen dat het gesprek goed verloopt.
Aan het eind van het gesprek worden afspraken gemaakt. Na 6 weken bellen de bemiddelaars om te horen hoe het nu gaat. Soms komt er nog een nieuw gesprek.

Voor wie?

Buurtbemiddeling door WiN is bedoeld voor inwoners van de gemeente Noordenveld.

Kosten?

Buurtbemiddeling door WiN is gratis.