Tien nieuwkomers van Syrische en Oeigoerse afkomst hebben vrijdag in Roden de participatieverklaring ondertekend als verplicht onderdeel van de inburgering. Het participatieverklaringstraject is samengevoegd met het Welkom in Noordenveld programma en wordt uitgevoerd door Welzijn in Noordenveld .

De onderwerpen Vrijheid, Gelijkwaardigheid, Solidariteit en Participatie zijn op een interactieve manier behandeld tijdens uitstapjes naar o.a. de Bibliotheek, theater de Winsinghhof, de voedselbank en de Catharinakerk.

Voor de deelnemers loopt het Welkom in Noordenveld programma nog door tot aan de kerstvakantie. Ze zullen nog kennismaken met verschillende voorzieningen in de gemeente Noordenveld waaronder de politie, de brandweer en het verzorgingscentrum.