Eind september vond er in de raadzaal in Roden een bijzonder debat plaats. Nieuwkomers gingen voor het programma “Welkom in Noordenveld” in debat met wethouder Robert Meijer.  Nadat raadslid Tineke Nieboer had uitgelegd hoe de democratie op landelijk en gemeentelijk niveau werkt, konden de deelnemers zelf hun mening geven. Er werd onder anderen gedebatteerd over kinderen die tolken voor hun ouders, zwemles bij de inburgering en verplicht vrijwilligerswerk. Na afloop van het debat ontvingen de deelnemers een certificaat voor de deelname aan het programma. 

Samen met buurtwerkers Jaïr Tanasale en Ihtidal Auso van WiN en tolk Ilham Saad zijn de deelnemers de afgelopen weken langs verschillende voorzieningen geweest zoals het verzorgingstehuis, de Catharinakerk, K38, theater de Winsinghhof, de Politie, de Brandweer, de Milieustraat en het Gemeentehuis. Belangrijke waarden van onze samenleving kwamen voorbij zoals godsdienstvrijheid, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid, veiligheid, participatie en democratie. 

Volgende week start weer een nieuwe groep. Ook vluchtelingen die in Noordenveld in de crisis noodopvang zitten zijn welkom om met het programma mee te doen.