Elk half jaar maakt WiN, in samenwerking met partners, een activiteitenladder voor de kinderen in de basisschoolleeftijd in de gemeente Noordenveld. Deze ladder, die fysiek verspreid wordt onder de leerlingen op alle basisscholen in de gemeente, bevat een overzicht van activiteiten die het komende half jaar worden georganiseerd op het gebied van sport- en cultuur (ook terug te vinden via de Agenda op onze website).

De Krant besteedde hier aandacht aan.