WiNs buurtwerker Erik van der Heide komt aan ‘t woord in De Krant over de “Uuteten Lunch”, die elke maand in dorpshuis De Essen in Peize wordt georganiseerd. Hij geeft aan hoe zo’n activiteit bijdraagt aan verbinding en het tegengaan van eenzaamheid. In een notendop waarom wij als WiN graag dit soort initiatieven opzetten en ondersteunen.