Het kabinet heeft het Nationaal Programma Onderwijs in het leven geroepen. Het programma is bedoeld om door Corona ontstane onderwijsvertragingen in te lopen en moet leerlingen ondersteunen die het moeilijk hebben gekregen door bijvoorbeeld de schoolsluitingen.

In Noordenveld wordt o.a. ingezet op meer structurele, preventieve maatregelen, zodat psychosociale achterstanden worden voorkomen en sociaal en emotioneel welzijn van leerlingen kan worden vergroot. Vanuit Welzijn in Noordenveld zijn daarom met ingang van februari 2023 twee procesregisseurs beschikbaar gesteld die samen met de scholen en de kinderopvang deze wensen en doelen proberen vorm te geven.

Een deel van de NPO gelden die de Gemeente Noordenveld heeft ontvangen zijn inmiddels ingezet voor de interventie Rots & Water. Gisteren hebben 17 leerkrachten uit Noordenveld hun certificaat als Rots & Water trainer behaald en daar zijn we heel trots op!