50 Belangstellenden waren onlangs aanwezig in het Alzheimercafé.
Jolanda Hummel van dagopvang Het Roderhart en Mirjam de Vries van Ergotherapie Noord vertelden hoe men het beste om kan gaan met dementie: rust, dagritme, structuur, regelmaat en eenvoud waren vooral de woorden die doorklonken. De volgende keer is het Alzheimercafé op donderdag 11 mei om 19.30 uur in De Hullen met Rinette de Jong over het Levenstestament. Welzijn Noordenveld is mede betrokken bij de organisatie.