🕻 050 – 317 65 00 | ✉ service@stwin.nl

Welkom bij Welzijn in Noordenveld

Welzijn in Noordenveld (WiN) is een brede welzijnsinstelling die zich inzet voor alle inwoners van de gemeente Noordenveld, met name voor mensen in een kwetsbare positie. Mee (kunnen) doen en zelfredzaamheid zijn belangrijk en geven waarde aan het leven.

WiN ondersteunt individuen en groepen, vaak samen met andere partijen. De inwoner staat voorop; het contact en de relatie met mensen zijn de basis van ons werk.

WiN werkt aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Een samenleving waarin iedereen op eigen wijze mee kan doen en waarin mensen zeggenschap hebben over hun eigen leven en omgeving. Plezierig leven doe je tenslotte met elkaar!

Actueel

Verhalen Over

In Norg organiseren WiN en Biblionet Drenthe twee keer per maand een bijeenkomst in of om de Brinkhof in Norg, genaamd de Kennismakers. Eind februari hebben zij gebruik gemaakt van de website ‘Verhalen Over’ om herinneringen op te halen aan vroeger.

Opening Beweegpark Veenhuizen

De afgelopen jaren heeft onze sportcoach Marten Vogt zich samen met bewoners ingezet voor de realisatie van een beweegpark in Veenhuizen. Zaterdag 11 maart was het zover en vond de feestelijke opening onder veel publieke belangstelling plaats.

Geen kind met lege maag naar school

Dagblad van het Noorden besteedt aandacht aan de samenwerking in Noordenveld van gemeente, scholen, supermarkten en wij als WiN om leerlingen te voorzien van een ontbijt. Inmiddels maken ouders van zo’n zestig kinderen gebruik van deze mogelijkheid.

Aankomende activiteiten