• Regelmatig/doorlopend
  • Peize

Site Cliëntenraad De Hoprank

Thuis in Peize

Als lid van de cliëntenraad kom je op voor de belangen van de bewoners van De Hoprank. Hierbij zijn dorps- en regiobelangen een belangrijk aandachtspunt.

Resize text-+=