Algemene voorwaarden

 De website van het VIP Noordenveld biedt middels de Vrijwilligers Vacature Bank  (VVB) een platform aan potentiële vrijwilligers en organisaties die zich maatschappelijk inzetten en zich richten op vrijwillige inzet in de gemeente Noordenveld.

Het doel van de VVB is de vraag van vrijwilligers naar en het aanbod van aanbieders aan vrijwilligerswerk bij elkaar te brengen. Aan het gebruik van de VVB zijn voorwaarden opgesteld om misbruik te voorkomen en ervoor te zorgen dat het platform een veilige plek is voor alle bezoekers.

De organisatie die gebruik maakt van de VVB is een non-profit organisatie, een stichting of een vereniging.

De gegevens van organisaties en geïnteresseerde vrijwilligers worden alleen gebruikt voor de doeleinden van de VVB.

De vrijwilligers en beroepskrachten vallen onder de beroepscodes en de verantwoordelijkheid van de organisatie waar ze werken.
VIP Noordenveld is niet verantwoordelijk voor de inhoud van links en/of verwijzingen naar andere sites.
VIP Noordenveld heeft het recht om een organisatie en/of persoon te weigeren als de doelstelling of werkwijze in strijd is met de algemene doelstelling van Stichting Welzijn in Noordenveld.

VIP Noordenveld aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voor wat betreft de vacatures, presentatieteksten, beoordelingen en reacties, noch voor verdere schade die hiervan een gevolg kan zijn.

Resize text-+=