Werken bij

Openstaande vacatures:
– Bestuurslid WiN (vrijwillig)

Bekijk

 

Functie: Bestuurslid

Binnen Welzijn in Noordenveld te Roden zijn we op zoek naar bestuursleden. De basis voor het functioneren van het bestuur van WiN is vastgelegd in de statuten en het directieregelement.

Wat is WiN

Welzijn in Noordenveld zet zich in voor alle inwoners, met name voor mensen in een kwetsbare positie. Meedoen en samenredzaamheid zijn belangrijk en geven waarde aan het leven. WiN ondersteunt individuen en het collectief, waar mogelijk met andere partijen. De inwoner staat voorop; het contact en de relatie met mensen zijn de basis van ons werk.

WiN werkt aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Een samenleving waarin iedereen op eigen wijze mee kan doen en waarin mensen zeggenschap hebben over hun eigen leven en omgeving.

Hoofdlijnen voor samenstelling bestuur

Het bestuur onderschrijft de doelstelling van de stichting en zet zich in voor de vastgestelde visie en missie.

Een samenstelling van mensen afkomstig uit het maatschappelijk middenveld, openbaar bestuur of bedrijfsleven.

Een mix van mensen als afspiegeling van de maatschappij (man/vrouw, oud/jong).

Bestuursleden zijn integraal verantwoordelijk, werken niet vanuit eigen portefeuilles. Bij de invulling van vacatures wordt rekening gehouden met aanwezige en gewenste competenties.

Bij het vaststellen van het profiel voor een nieuw lid voor het bestuur wordt de PVT betrokken

Het bestuur van WiN bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden.

Volgens rooster van aftreden, zittingstermijn is 3 jaar, met maximaal 2 keer een herbenoeming.

Het bestuur vergadert maandelijks met de directeur.

De functie is op vrijwillige basis, uiteraard is er een onkostenvergoeding wanneer je kosten maakt door je werkzaamheden bij WiN (bijvoorbeeld reiskosten).

Een lid van het bestuur heeft:

 • Brede blik
 • heeft oog voor actuele ontwikkelingen in de maatschappij
 • heeft affiniteit met de doelstelling van de stichting
 • is in staat mee te werken aan het formuleren van strategische uitgangspunten
 • Bestuurlijke kwaliteiten
 • heeft algemene bestuurlijke kwaliteiten, bij voorkeur ervaring als bestuurslid van vereniging of stichting
 • kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de organisatie en is niet gericht op operationeel beleid
 • kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de stichting
 • weet door het stellen van kritische vragen de stichting een spiegel voor te houden
 • Gevoel voor samenwerken
 • kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken
 • is in staat om met anderen samen te werken als een team
 • kan het bestuursbeleid binnen de stichting uitdragen
 • heeft een relevant netwerk voor de stichting

Interesse?

Ben je op zoek naar een leuke functie in het bestuur of wil je ervaring op doen als bestuurslid,  solliciteer dan door een motivatiebrief en CV te zenden vóór 23 februari 2020 t.a.v. Bestuur WiN, Vacature-19.006/EL naar info@welzijninnoordenveld.nl.

Heb je interesse maar wil je nog wat meer informatie over de inhoud van de functie? Dan kun je contact opnemen met Johan Dijk, voorzitter van het Bestuur, via 06 20019639.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

Verberg