Waarom een overeenkomst?

Vrijwilligers zetten zich ‘belangeloos’ in voor een organisatie of instelling. Toch is die inzet niet geheel vrijblijvend. Beide partijen, vrijwilliger en organisatie, hebben bepaalde verwachtingen van de samenwerking. Een vrijwilligersovereenkomst kan ervoor zorgen dat wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn.

Een overeenkomst zou minimaal de volgende punten moeten bevatten:

  • Werktijd, begeleiding en eventuele scholing
  • Inhoud van het werk
  • Aantal uren dat de vrijwilliger werkt
  • Of het werk verzekerd is
  • Welke onkosten worden vergoed

Handig om te vermelden is ook:

  • Een einddatum van de overeenkomst, waarna de afgelopen periode geëvalueerd kan worden. In overleg kan het contract dan verlengd worden
  • Verwijzing naar overige interne regels, vrijwilligersbeleid, etc.

Bekijk hier de vrijwilligersovereenkomst van WiN.