De gemeente Noordenveld ondersteunt haar vrijwilligers en mantelzorgers graag in het belangrijke werk dat zij voor de gemeente, maar vooral ook met en voor elkaar doen. Daarom heeft de gemeente een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. Hiermee zijn alle vrijwilligers automatisch en kosteloos verzekerd tijdens hun vrijwilligerswerk. Aparte registratie is hiervoor niet nodig.

Voor wie?

Verzekerd is iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaalde werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk doel wordt gediend. Mantelzorgers zijn meeverzekerd op het onderdeel Ongevallen- en Persoonlijke Eigendommenverzekering van de polis.
Leden van de vrijwillige brandweer en vrijwillige politie komen niet in aanmerking voor deze verzekering. Voor hen zijn speciale rechtspositieregelingen getroffen.

Voorwaarden

Wilt u meer weten over de voorwaarden en dekkingen, download dan  hier VNG folder over deze verzekering. Heeft u daarna nog vragen, neem dan contact met Centraal Beheer Achmea, telefoon: (055) 579 8000
U kunt hier het schadeformulier downloaden.

Dubbel verzekerd?

Als een organisatie denkt dubbel verzekerd te zijn dan kan deze het beste advies vragen bij een adviseur. Het heeft geen enkel belang om dubbel gedekt te zijn, maar deze vraag is niet in zijn algemeenheid te beantwoorden.