Verwijzersbijeenkomst Buurtbemiddeling Noordenveld

Op dinsdag 30 mei vond een Verwijzersbijeenkomst van Buurtbemiddeling Noordenveld plaats. Een geslaagde avond waarop buurtwerker Theo van der Veen algemene informatie gaf over buurtbemiddeling en cijfers liet zien van de start in oktober 2015 tot nu.
De bemiddelaars kregen de opdracht een casus uit de praktijk ‘na te spelen’ (zie foto) om te laten zien hoe een bemiddeling in de praktijk verloopt. Vervolgens was er nog de gelegenheid om in twee groepen met de bemiddelaars in gesprek te gaan en informatie uit te wisselen. Een zeer geslaagde avond die door alle aanwezigen als erg prettig en informatief is ervaren.