Welzijn in Noordenveld is per 1 september 2020 op zoek naar een Sociaal Cultureel Werker voor 28 uur per week en 6 uur ziektevervanging, met aandacht voor jongerenwerk, buurtwerk en meewerken in het projectteam.

Wat is WiN

Welzijn in Noordenveld zet zich in voor alle inwoners, vooral voor mensen in een kwetsbare positie. Meedoen en samenredzaamheid zijn belangrijk en geven waarde aan het leven. WiN, ondersteunt individuen en het collectief, waar mogelijk met andere partijen. De inwoner staat voorop; het contact en de relatie met mensen zijn de basis van ons werk.

WiN werkt aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Een samenleving waarin iedereen op eigen wijze mee kan doen en waarin mensen zeggenschap hebben over hun eigen leven en omgeving.

In januari 2020 zijn we gestart met de uitwerking van een projectplan, dat in samenwerking met de gemeente Noordenveld is vormgegeven.

Een plan waarin we per wijk en dorp collectieve voorzieningen gaan opzetten of de voorzieningen die er zijn aan elkaar gaan verbinden. Het projectplan wordt door een projectteam uitgevoerd in samenwerking met de focusgroep uit het gebied van deze wijk of dorp.

In 2 jaar en 8 maanden worden daarmee alle wijken en dorpen bereikt van gemeente Noordenveld. Een ambitieus en bijzonder mooi project waarbij we voor inwoners van Noordenveld voorzieningen dichtbij willen creëren of verbinden.

Het motto van WiN is “Met elkaar in vertrouwen, verbinding en beweging”!

Functieomschrijving

De werkzaamheden van sociaal cultureel werker richt zich op het stimuleren om inwoners vanuit eigen kracht en talenten regie te nemen over hun leven en met elkaar te zorgen voor een leefbare, sterke samenleving.

Als sociaal cultureel werker ben je onderdeel van focusgroep Roden waar je met 5 andere collega’s bijdraagt aan het creëren van een prettige leefomgeving.

Ook ontwikkel je, samen met je collega jongerenwerkers, een Noordenveldse aanpak voor jongeren met onder andere thema’s die geagendeerd zijn binnen de gezondheidsagenda.

Je legt relatie met jongeren middels contacten op scholen, bij hangplekken en op allerlei andere wijzes. Je weet de jongeren zijn of haar systeem en mensen of partijen erom heen te verbinden zodat de jongeren in zijn of haar kracht blijft of komt te staan.

Tot de werkzaamheden binnen het projectteam behoren het resultaat gericht uitwerken van het projectplan en het plan van aanpak dat reeds is opgesteld. Als projectmedewerker leg je contacten met inwoners uit de wijk, organisaties en partijen die in de wijk of dorp aanwezig zijn. Samen met de projectmanager kijken jullie met inwoners en andere partijen naar wat er nodig is aan voorzieningen in de wijk of het dorp. De projectmanager stelt na deze analyse een plan op en dit plan wordt aan de directie voorgelegd. Daarna worden de plannen afgestemd met de gemeente wordt er in samenwerking met desbetreffende focusgroep vorm gegeven aan de uitwerking van deze plannen.

We zoeken een collega die:

– HBO opgeleid is. Bij voorkeur Social Work en extra trainingen of cursussen op gebied van Jongerenwerk

– Minimaal 2 jaar ervaring heeft met het werken met jongeren en werken binnen een project.

– Het leuk vindt om diverse doelgroepen in beweging te zetten

– Aanpakt, kansen ziet en deze probeert te verzilveren;

– Beschikt over organisatietalent, adviesvaardigheden;

– Resultaatgericht, flexibel inzetbaar is onder en na schooltijd, in de avonduren en incidenteel in het weekend;

– Goed kan samenwerken, communicatief vaardig is en overtuigingskracht heeft;

– kennis heeft van generatie Z;

– “Beren op de weg” ziet, maar weet daarlangs, overheen of onderdoor te gaan.

– Outreachend is;

– Goed kan samenwerken, communicatief zeer vaardig is en overtuigingskracht heeft;

– Een verbinder is die meegaat in veranderingen en meedenkt in ontwikkelingen;

– In bezit is van een rijbewijs en een auto;

– Flexibel inzetbaar is. (avonden en daar waar nodig in het weekend)

Wat bieden we je?

· Een enthousiast team.

· Een dienstverband voor 28 uur per week voor de duur van een jaar en 6 uur bij aanvang voor

ziektevervanging. Salaris conform cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. We

verwachten de overeenkomst met een jaar, bij gebleken geschiktheid te kunnen verlengen.

· Individueel keuzebudget betreffende vakantiegeld en eindejaarsuitkering en een loopbaanbudget.

Interesse?

Ben je op zoek naar deze uitdagende en leuke functie binnen een enthousiast team? Solliciteer dan door een motivatiebrief en cv te zenden vóór 27 juli 2020 t.a.v. Elisa Ligt, directeur, elisaligt@welzijninnoordenveld.nl., o.v.v. Vacaturenummer 20.006. De gesprekken vinden plaats in week 33 of 34.

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft een interne sollicitant voorrang op een externe kandidaat.

Heb je interesse, maar wil je nog wat meer informatie over de inhoud van de functie? Bel dan gerust 050-3176500.