Bent u al wat ouder, hebt u een handicap of bent u langdurig ziek?
Bent u bang dat, in geval van nood, niemand iets merkt en u geen hulp krijgt?
Wilt u toch graag zelfstandig blijven wonen?

Op uw vaste telefoon wordt een alarmtoestel aangesloten die een spreek-luisterverbinding heeft met de Zorgcentrale.
Naast de professionele achterwacht zoekt u twee hulpverleners die in geval van nood willen komen.

Kosten
U betaalt aan WiN € 12,00 per maand via een automatische incasso.
Dit is exclusief de evt. bijdrage aan professionele hulpverleners.

Informatie en aanmelding
050 317 65 00