Willen uw buren de boom die schaduw geeft in uw tuin niet snoeien? Kunt u ’s nachts niet slapen van geluidsoverlast, of heeft u ander probleem met de buren? Komt u er zelf niet uit?

Schakel Buurtbemiddeling in!
Goed getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars proberen ervoor te zorgen dat partijen zelf een oplossing vinden voor hun probleem. Buurtbemiddeling kan ingeschakeld worden bij ergernissen, conflicten en ruzies tussen buren en buurtgenoten of voor individuele klachten. In geval van buitensporige agressie, familieproblemen, criminaliteit, alcohol- en drugsproblematiek worden andere hulpinstanties ingeschakeld.

Kosten

Aan het inschakelen van buurtbemiddeling zijn geen kosten verbonden.

 

Gebruik onderstaand formulier om uw hulpvraag door te geven.

 

 

 

Meer info

Iedereen maakt wel eens minder prettige situaties mee in de buurt. Denk eens aan geluid- of stankoverlast en rommel. Door met elkaar te praten vind je vaak samen een oplossing. Maar dat lukt niet altijd. Soms lopen de irritaties zo hoog op dat buren elkaar niet meer aankijken of ruzie met elkaar krijgen. Als u er zelf niet meer uitkomt, dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen.

Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen. Goed getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars proberen ruziënde partijen weer met elkaar te laten praten. Dat gebeurt op een neutrale plek. De buurtbemiddelaars helpen bij het gesprek. Zij zijn neutraal en geven geen oordeel. Buurtbemiddelaars proberen ervoor te zorgen dat partijen zelf een oplossing vinden. Uiteraard hebben de buurtbemiddelaars geheimhoudingsplicht.

Wie bemiddelt?

Bij buurtbemiddeling draait alles om vrijwilligers. Bij ieder conflict schakelt buurtbemiddeling twee vrijwilligers in. Daarbij wordt gekeken naar het soort conflict, de achtergrond van het conflict en de wijk waarin het speelt.

Wanneer wel buurtbemiddeling? Wanneer niet?

Beide partijen moeten bij buurtbemiddeling vrijwillig deelnemen, de tijd hebben om met elkaar te praten en de wil om problemen op te lossen. U kunt buurtbemiddeling inschakelen bij:
• ergernissen, conflicten en ruzies tussen buren en buurtgenoten
• individuele klachten

Buurtbemiddeling kan niet ingeschakeld worden bij conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie, familieproblemen, criminaliteit, alcohol- en drugs- problematiek. Daar zijn andere hulpinstanties voor.

Wie kunnen buurtbemiddeling inschakelen?

Iedereen die een oplossing zoekt voor een probleem met de buren, kan zichzelf bij buurtbemiddeling aanmelden. Buurtbemiddeling is gratis. Ook organisaties kunnen problemen tussen buren of buurtgenoten aanmelden: woningbouw- corporaties, politie, justitie, maatschappelijk werk, huisartsen en andere organisaties.