‘Pijn, om gek van te worden’, een bijeenkomst voor mantelzorgers

Op dinsdagavond 25 april om 19.30 uur in De Brinkhof in Norg verzorgen Pijnpsycholoog Jolanda Reitsma en Roelie Wiersma van ‘Stichting Pijn-Hoop’ en tevens pijnpatiënt, een bijeenkomst voor mantelzorgers over chronische pijn.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld. Opgave vooraf is niet noodzakelijk, er zijn geen kosten aan de avond verbonden. Meer informatie kan een ieder krijgen bij Welzijn in Noordenveld 050 3176500 of kijk op www.mantelzorgnoordenveld.nl .

Jolanda Reitsma: ‘Ongeveer 2 miljoen Nederlanders leven met chronische pijn. Pijn heeft niet alleen grote invloed op het leven van de patiënt, maar ook op het leven van hun partners, ouders, of kinderen. Pijn is soms medisch gezien onverklaard. Er ligt dan geen bekende ziekte aan ten grondslag. Dit noemen we chronische pijn. Voor de patiënt en diens naasten betekent dit vaak een lange en teleurstellende tocht langs verschillende artsen en behandelaars. De vele lichamelijke verklaringen zijn vaak verwarrend. Behandeleffecten zijn er vaak niet of duren maar kort. Dit is voor de patiënt erg vervelend maar het kan ook bij naasten gevoelens van onzekerheid, machteloosheid, bezorgdheid of juist onbegrip oproepen. Het leven van partners en ouders wordt beperkter door de pijn van de patiënt. Het leven en de relatie worden steeds meer door de pijn bepaald. Dat veroorzaakt onbegrip in de omgeving, wat als erg pijnlijk ervaren wordt.’

Aan het eind van de bijeenkomst begrijpt u de pijn veel beter, weet u waarom er niet iets ernstigs aan de hand is, weet u beter wat u wel en niet moet doen en voelt u zich minder machteloos. Jolanda Reitsma en Roelie Wiersma informeren over wat chronische pijn is en wat de impact daarvan is op het leven van de patiënt. Er wordt een inkijkje gegeven in de innerlijke wereld van uw naaste met pijn. Ook gaan zij vertellen wat er wel en niet te doen is aan chronische pijn. Er is gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

 

Meer over de sprekers en gespreksleiders

Jolanda Reitsma
Gezondheidszorgpsycholoog Reitsma & Van Wieren Psychologen, Kollum/Surhuisterveen
Pijnpsycholoog Transcare-Pijn
Docent cursus Pijneducatie in de praktijk (Transcare-Pijn), Deelnemer Implementatiegroep Zorgstandaard Chronische Pijn
Jolanda is als GZ-psycholoog BIG gespecialiseerd in chronische pijn en werkt inmiddels 20 jaar met pijnpatiënten. Zij ziet daarbij ook hun partners en familieleden.


Roelie Wiersma

Stichting Pijn-Hoop
Pijnpatiënt, Ervaringsdeskundige
Deelnemer Implementatiegroep Zorgstandaard Chronische pijn  Roelie is al jaren pijnpatiënt en actief in de stichting Pijn-Hoop. Zij begeleidt pijnpatiënten in groepsvorm vanuit de stichting. Ook geeft zij lezingen over het leven als pijnpatiënt.