Vrijwilligersfeest 2018

Als dank voor hun inzet nodigen we alle vrijwilligers van WiN uit voor een diner!

Welzijn in Noordenveld organiseert ook dit jaar weer een feestje voor haar vrijwilligers.
Een moment van elkaar ontmoeten onder het genot van een drankje en een lekker hapje eten.

Wanneer:  Donderdag 11 oktober 2018 om 18.00 uur

Waar:         Restaurant Breed, Nieuwe Streek 35 in Leek

Overig:       Heeft u vervoersproblemen, laat het dan even weten.
Wilt u uw partner mee nemen, dan vragen wij daarvoor een bijdrage van €10,-
Graag contant betalen, dit kan vooraf aan de balie bij WiN of bij binnenkomst bij Breed.

Als nieuwe directeur van WiN zie ik er naar uit u te ontmoeten op deze avond!

Met vriendelijke groet,

Elisa Ligt
Directeur Welzijn in Noordenveld

 

Aanmelden kan via onderstaand formulier

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Het geldt voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen.

Het NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) heeft handige stukken opgesteld die organisaties kunnen helpen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen:

Een stappenplan Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Met dit stappenplan maakt u uw organisatie AVG-bestendig.
7-stappenplan AVG WiN
Met het beantwoorden van 14 vragen kunt u een privacybeleid maken.
Privacybeleid AVG Leidraad NOV WiN

Vrijwilligers gezocht

Zin om deze zomer iets voor een ander te doen?
De Vrijwillige Hulpdienst van Welzijn in Noordenveld is op zoek naar vrijwilligers voor verschillende hulpvragen zoals het brengen van een bezoekje, begeleiding naar het ziekenhuis, wandelen of af en toe een boodschap doen.
 
In de zomer gaan veel mensen op vakantie terwijl de behoefte aan bezoek blijft bestaan. Familie, buren en vrijwilligers zijn even niet beschikbaar, maar voor de mensen die thuis blijven is dat soms erg stil. We zijn op zoek naar mensen die dit willen oppakken. Misschien iets voor u?
Neem contact op met WiN, Schoolstraat 50, Roden telefoon 050 3176500.

Even Buurten in mei

Met dank aan de ‘Even Buurten-redactie’ is er weer een mooie pagina in De Krant verschenen.
Nieuws over een watertappunt in Nieuw Roden en drie wijkschouwen waarbij natuurlijk een buurtwerker van WiN aanwezig was.

NB De Nationale Buitenspeeldag gaat helaas niet door bij gebrek aan vrijwilligers.

Fotoverslag NLDoet 2018

Ook zo nieuwsgierig naar het fotoverslag van NLDoet 2018?
Klik hier om nog even na te genieten van een geslaagde dag!

GO! Noordenveld zoekt vrijwilligers

Wie vindt het leuk om wekelijks een dagdeel met een groep nieuwkomers, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, op pad te gaan om met hen de Noordenveldse samenleving te ontdekken?

De afgelopen periode hebben Tanja Haseloop en Tessa Steghuis  op initiatief van de gemeente Noordenveld samen met een groep nieuwkomers een programma ontwikkeld waarin nieuwkomers kennismaken met de lokale samenleving. Zodat zij hun netwerk vergroten en uitgedaagd worden om meer Nederlands te spreken. Enkele vrijwilligers hebben de groepen mede begeleid. Nu de pilot afgerond wordt, staan er nieuwe groepen op de planning. Een groep gaat op vrijdagochtend en de andere groep op vrijdagmiddag aan de hand van thema’s bezoeken afleggen aan diverse organisaties.

Vindt u het leuk om samen met anderen een groep te begeleiden, ligt uw hart bij deze doelgroep,  bent u communicatief vaardig en 13 weken, buiten de schoolvakanties,  een dagdeel op de vrijdag beschikbaar? Neem dan contact op met Tessa Steghuis, Welzijn in Noordenveld, tel 050 317 6500 of via de mail tessasteghuis@welzijninnoordenveld.nl.

Cursus Zorgvrijwilligers

Maandagavond 5 maart is gestart met de cursus Zorgvrijwilligers. De cursus werd verzorgd vanuit WiN door Jannie Houwing en Froukje Temming. We hebben het gehad over waarden en normen, communicatie en inleven. Er waren 10 enthousiaste deelnemers die hopelijk in de toekomst aan de slag gaan als (zorg)vrijwilliger om zo de mantelzorger even vrij af te geven.

Vrouwenactiviteit NLdoet

De werkgroep NLdoet van het Steunpunt Vrijwilligers is volop bezig met de voorbereidingen voor NLdoet op 9 en 10 maart. Evenals de voorgaande jaren gaat dit in nauwe samenwerking met de scholen de Esborg uit Roden, het Dr.Nassaucollege uit Norg, De Noordenveldse Uitdaging en met de buurtwerkers van WiN.

Op de website www.nldoet.nl staan diverse klussen waarvoor nog vrijwilligers worden gezocht. Op zaterdag 10 maart organiseren vrouwelijke statushouders een bijeenkomst voor Nederlandse en buitenlandse vrouwen. Een middag onder elkaar waarbij hoofddoeken af kunnen. Met lekkere thee, hapjes, make-up en henna laten we zien wie we zijn. Deelnemers mogen iets bakken of koken van haar eigen cultuur. Een leuke manier om elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen en begrijpen. Oproep aan alle vrouwen in Noordenveld, doe mee aan voor deze bijzondere bijeenkomst. Een email kan naar steunpuntvrijwilligers@welzijninnoordenveld.nl.  Meer informatie bij WiN 050 3176500.

 

Nieuwbulletin Vrijwilligers

Cursus Zorgvrijwilligers

Veel mensen hebben dagelijks te maken met het geven van extra zorg aan een chronisch zieke, gehandicapte partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Om  te zorgen dat mantelzorgers af en toe even vrij hebben, kunnen zorgvrijwilligers worden ingezet. Als zorgvrijwilliger kunt u een wandeling maken, een gesprek voeren, een spelletje doen of een ommetje maken met iemand in een rolstoel. Naast de welkome aandacht en het samen iets doen kan het gaan om lichte zorgtaken. Dit is afhankelijk van de vraag van de mantelzorger en degene die wordt verzorgd.

Welzijn in Noordenveld zoekt vrijwilligers die actief willen zijn bij ouderen met dementie, bij jongeren met een beperking of bij mensen die langdurig ziek zijn, zodat mantelzorgers even tijd voor zichzelf hebben. Plezier in het vrijwilligerswerk vinden wij belangrijk. Een persoonlijke klik met diegene met wie u optrekt, is natuurlijk een vereiste. Om u als nieuwe zorgvrijwilliger goed op pad te laten gaan, verzorgt WiN een basiscursus voor zorgvrijwilligers van 3 avonden. Hierbij krijgt u handvatten en tips om uw taken op een goede manier uit te kunnen voeren.

Deze cursus is gepland op maandagavond 5 maart, 12 maart en 19 maart van 19.30 tot 21.30 uur in Roden. Voorafgaand aan de cursus is er met elke deelnemer een kennismakingsgesprek. Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Froukje Temming of Jannie Houwing van WiN. Zij verzorgen ook de cursus. Bent u enthousiast om zorgvrijwilliger te worden en wilt u de basiscursus volgen, dan kunt u zich voor 12 februari aanmelden bij WiN  tel: 050-3176500. Mailen mag ook: mantelzorg@welzijninnoordenveld.nl.