Bijdrage voor het ontwikkelen van een ontmoetingstuin

Welzijn in Noordenveld en Promens Care krijgen dit jaar € 25.000,- van het Oranje Fonds. De bijdrage is bestemd voor het ontwikkelen van een ontmoetingstuin, onder de naam Treftuin Roden. Deze komt achter de Scheepstraschool aan de Schoolstraat en wordt een plek waar bewoners uit de buurt, het dorp en cliënten van Promens Care elkaar kunnen treffen. ‘Een plaats van ontmoeting waar iedereen welkom is en zich thuis kan voelen,’ zegt buurtwerker Gerie Kleine.

Hoe Treftuin Roden er uit gaat zien, is nu nog niet te zeggen.  Eerst wordt bekeken welke ideeën en behoeften er zijn. WiN en Promens Care gaan daarvoor samenwerken met diverse organisaties en instellingen. Ook hopen ze dat omwonenden van de Treftuin en andere inwoners van Roden meedenken over de invulling. Dus heeft u leuke ideeën: mail ze vooral naar geriekleine@welzijninnoordenveld.nl.

Voor het groen en sociaal programma Groen Verbindt van het Oranje Fonds werden  in totaal 115 initiatieven ingediend. Treftuin Roden is 1 van de 30 projecten die door de selectie kwamen. Naast Roden zijn nog twee groene initiatieven in noord Nederland gekozen: in Leeuwarden en Appingedam. In Drenthe dus het project in Roden. En daar zijn Promens Care en WiN natuuurlijk heel blij mee!

Dekking van de VNG Vrijwilligersverzekering is verruimd

Het merendeel van de gemeenten heeft haar vrijwilligers via de VNG Vrijwilligersverzekering bij Centraal Beheer verzekerd. We hebben goed nieuws voor u. Nieuws, waarmee uw gemeente weer kan laten zien dat het hart heeft voor haar vrijwilligers!

De dekking van de VNG Vrijwilligersverzekering is verruimd
Er is een verschuiving gaande rondom zorgtaken. Hierdoor wordt het werk van vrijwilligers en mantelzorgers steeds belangrijker. Tegelijkertijd krijgen ze daardoor meer taken en verantwoordelijkheden. En dat is weer van invloed op de risico’s die zij lopen. Met deze ontwikkelingen heeft Centraal Beheer samen met ons de verzekering opnieuw bekeken. Dat heeft geresulteerd in de volgende uitbreidingen:
–Mantelzorgers worden volledig meeverzekerd;
–Vrijwilligerswerk in het kader van de ‘Tegenprestatie’ valt ook volledig onder de verzekering;
–Verzekerd bedrag opzicht van € 5.000, naar € 12.500,-.

Met verlenging van de VNG Vrijwilligersverzekering laat u vrijwilligers en mantelzorgers binnen uw gemeente zien dat uw gemeente het belangrijke werk dat zij doen, waardeert.

Buurtbemiddeling, misschien iets voor u?

‘Als buurtbemiddelaar draag je geen oplossing aan. Het zijn de buren zelf die het probleem oplossen. Dat werkt vaak veel beter dan bijvoorbeeld de politie of woningcorporatie die een oplossing oplegt. Als partijen zelf een oplossing vinden, zijn ze daar allebei tevreden mee en is de kans veel groter dat het probleem ook daadwerkelijk uit de wereld is. Buurtbemiddeling leidt vaak tot een beter contact met de buren,’ aldus een buurtbemiddelaar van WiN. Bij burenconflicten valt te denken aan geluidsoverlast, erfscheiding, rommel of vuilnis, pesterijen, overlast door kinderen of huisdieren. Buurtbemiddeling wordt nadrukkelijk niet ingezet als het gaat om conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie, familieproblemen, criminaliteit, alcohol- en drugsproblematiek. Daar zijn andere instanties voor. Welzijn in Noordenveld medewerker Erik van der Heide is de coördinator buurtbemiddeling. ‘Het is ontzettend vervelend als je een conflict hebt met je buren en daar zelf niet meer uitkomt. Het spreekwoord ‘liever een goede buur dan een verre vriend’ is dan ook zeer toepasselijk. Buurtbemiddelaars zijn altijd neutraal. Ze kiezen geen partij. Het enige wat ze doen is buren die ruzie of een conflict hebben met elkaar in contact brengen. Vervolgens leidt de buurtbemiddelaar het gesprek in goede banen,’ zegt hij.
Buurtbemiddeling maakt gebruik van geschoolde vrijwilligers die ingezet worden bij burenconflicten. De buurtbemiddelaar kan goed luisteren, zonder daar een waardeoordeel aan te geven en draagt daardoor bij aan een buurt waarin mensen prettig met elkaar leven.

 

In de gemeente Noordenveld kennen we het netwerk Sociaal Wijkbeheer. Binnen dit netwerk overleggen gemeente, politie, woningcorporaties en WiN over allerlei zaken met betrekking tot leefbaarheid. Door de inzet van buurtbemiddelaars wordt voorkomen dat intensieve bemoeienis van een instantie nodig is wat uiteindelijk tot een kostenbesparing leidt. Bovendien schieten mensen vaak gelijk in de weerstand als ze benaderd worden door bijvoorbeeld de politie of door de woningverhuurder. Buurtbemiddeling wordt landelijk al in veel gemeenten uitgevoerd en het heeft bewezen dat het werkt. In Assen bijvoorbeeld wordt al jarenlang buurtbemiddeling ingezet en daar worden goede resultaten geboekt.

 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met Erik van der heide, buurtwerker bij WiN.  050 317 6500 of via erik van der heide@welzijninnoordenveld.nl.

Vrijwilligers gezocht!!

In de gemeente Noordenveld zijn mensen die soms wat hulp van de medemens nodig hebben. Dit gaat bijvoorbeeld om bezoek thuis, boodschappen doen, samen fietsen, wandelen of koffie drinken, even naar de markt, mee naar het ziekenhuis of ondersteuning bij een zieke thuis. Deze hulp is soms van korte duur, soms op regelmatige basis. In alle gevallen bemiddelt de Vrijwillige Hulpdienst tussen hulpvrager en vrijwilliger.

In Noordenveld wordt deze dienst uitgevoerd door het Vrijwilligers InformatiePunt (VIP) in Roden als onderdeel van Welzijn in Noordenveld. Het VIP is op zoek naar vrijwilligers uit Norg, Peize en omgeving die hulpvragen in eigen dorp willen oplossen. Heeft u interesse neem dan contact op met het Vrijwilligers InformatiePunt, gevestigd in Trefpunt Scheepstra, tel. 050 317 65 00.

U kunt ook even langskomen. Het adres is Schoolstraat 1 in Roden.