‘Regelen, voordat het te laat is’

Op donderdag 2 maart is er weer een Alzheimercafé / Trefpunt. Voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met dementie. Het thema van deze avond is ‘Alles wat u moet regelen voor het te laat is…’ Deze avond zal Rinette de Jong van Cretio u informeren over verschillende onderwerpen, die hiermee te maken hebben. Te denken valt aan het nut van een testament, het belang van een algemene volmacht, wilsverklaringen en het maken van een Levensdossier, waarin tal van praktische zaken worden vastgelegd. Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

De inloop van de avond is 19.00 uur en de aanvang is om 19.30 uur in Langewold Hotel in Roden. Opgave vooraf is niet nodig, er staat een kop koffie voor u klaar. Voor informatie kunt u terecht bij Welzijn in Noordenveld 050 – 3176500.

Nieuws over NLdoet

NLdoet op zoek naar vrijwilligers!

Er zijn op dit moment meer dan 20 organisaties en verenigingen die al verschillende klussen hebben aangemeld voor de NLdoet dagen op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart in onze gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om een muziekvereniging, sport verenigingen, scouting, zorgboerderij Promens Care, dorpshuis Roderwolde, dorpshuis Altena, Kledingbank, IVN, heemtuin Peize, natuurvriendenhuis Allardsoog, maneges, Treftuin Roden, zwembad Veenhuizen, school de Sprank, school de Parel, verzorgingscentrum de Hullen en de kerk van Peize.

Heel veel leerlingen van het voortgezet onderwijs doen mee. Er zijn nog extra vrijwilligers nodig om alle klussen te klaren in de organisatie of begeleiding. Kies een leuke klus uit en doe mee met uw familie, vrienden of buren. Een ieder kan zich aanmelden als vrijwilliger via de landelijke site van NLdoet. Deze is te bereiken via de website van het Oranjefonds. Informatie bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk Noordenveld, Jannie Houwing tel. 050 317 65 00, mail steunpuntvrijwilligers@welzijninnoordenveld.nl.

Workshop ‘Schrijven voor de website van je club’

Hoe schrijf je een tekst voor de website die de lezers vasthoudt en prettig leesbaar is?
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van WiN organiseert weer een workshop ‘Schrijven voor de website van je club’. Deze workshop is bedoeld voor mensen die teksten schrijven voor de website van een vereniging, stichting of maatschappelijke organisatie en wordt gehouden bij WiN, Inwonersplein in Roden.
Je leert hoe je een tekst moet indelen, hoe je zorgt dat er een heldere lijn in je betoog zit en hoe je de boodschap in begrijpelijke taal verpakt. De workshop bestaat uit twee bijeenkomsten op dinsdagavond 7 en 21 maart van 19.30 -21.30 uur. De eerste bijeenkomst gaat over de basistechnieken van het schrijven van een tekst. In deze bijeenkomst komen de indeling van een tekst, de alinea-opbouw en het taalgebruik aan de orde. Tussendoor zijn er korte oefeningen en na afloop krijgt een ieder een A4’tje met de basisregels mee. De tweede bijeenkomst gaat dieper in op teksten die specifiek voor het internet bedoeld zijn. Immers, men leest anders van het beeldscherm als van papier. Daarvoor gelden andere regels.
De workshop wordt gegeven door Marjolein Rooseboom. Deelname is gratis. Heb je interesse? Geef je op bij WIN via e-mailadres steunpuntvrijwilligers@welzijninnoordenveld.nl of via WiN telefoonnummer 050-317 65 00. Kijk voor meer informatie over Welzijn in Noordenveld op www.welzijninnoordenveld.nl.

24 februari Glowball

Glowball
Voetballen in het donker……
Wil je meedoen? Geef je dan op voor 20 februari.

Glowball feb 2017 Poster

Eetcafé statushouders succesvol

Elke vrijdag kan er in de Scheepstraschool aan de Schoolstraat in Roden een gezamenlijke maaltijd worden genuttigd. In december 2016 werden de eerste voorzichtige stappen gezet. De naam van het eetcafé is omgedoopt tot MensA. Deze gezamenlijk maaltijd wordt gekookt door statushouders uit de gemeente Noordenveld. Dat maakt dat de maaltijden altijd bijzonder zijn, zowel in opmaak als in smaak. Dat het eten lekker is, bewijst wel de opkomst. Steeds weer is het bomvol aan de eettafel. De familierecepten worden naar hartenlust gedeeld en natuurlijk geproefd. Na het eten is het goed napraten onder genot van koffie of thee. Maximaal kunnen er 30 personen tegelijk mee eten. Opgave gaat via een lijst op het prikbord in de gang van de Scheepstraschool. De activiteit wil onder andere nieuwe en oude inwoners uit de gemeente met elkaar verbinden door middel van ontmoeting. Drijvende kracht is coördinator Simone Tiehuis.

Elke vrijdag kan er worden aangeschoven vanaf 16.30 uur. Het eten is om 17.00 uur. Eetcafé MensA is een samenwerkingsactiviteit tussen Promens Care, Welzijn in Noordenveld, de wijken Mensinge en Centrum Roden en het vluchtelingenwerk. De deelnemersbijdrage is laag en wel drie euro per persoon per keer. Naast deze maaltijd worden er op maandag en woensdag ook ‘Hollandse Pot’ maaltijden geserveerd. Ook daarvoor kan een ieder zich opgeven via de intekenlijst.

2 februari Thuisbegeleiding bij dementie

 

Op donderdag 2 februari is er weer een Alzheimercafé/trefpunt. Voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met dementie. Het thema van deze avond is ‘Thuisbegeleiding bij dementie’.

Deze avond zal gespreksleider Sjaak Verster verschillende gastsprekers, waaronder iemand van thuiszorgorganisatie De Buurtzuster, van team 290 en van Vredewold Zorg en Welzijn, interviewen over de verschillende vormen van begeleiding die geboden kunnen worden bij dementie. Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid om vragen te stellen. De inloop van de avond is 19.00 uur en de aanvang is om 19.30 uur in hotel Langewold in Roden. Opgave hoeft niet en voor informatie kunt u terecht bij Welzijn in Noordenveld 050 317 65 00.

Classic Noordenveld op zoek naar aanbod

Zien en doen, daar gaat het om! Kinderen uit groep 7 en 8 van alle basisscholen in de gemeente Noordenveld krijgen in de periode van 6 tot en met 15 februari De Classic Express op bezoek.

De Classic Express in een rijdende concertzaal en maakt onderdeel uit van het cultuurmenu van alle basisscholen in de gemeente Noordenveld. De prijswinnaars van het Prinses Christina Concours laten kinderen onder schooltijd kennis maken met klassieke muziek.

Cultuurcoach Femma Bezu is bij dit project betrokken. ‘In de gemeente Noordenveld zijn er tal van organisaties, verenigingen en ondernemers die hun expertise hebben op het gebied van klassieke muziek en vaardig zijn om dit aan kinderen te leren. Door schoolse en naschoolse activiteiten aan elkaar te verbinden, creëren we kansen voor kinderen om hun talenten te ontwikkelen. Graag zou ik dit kenbaar willen maken in een aanbod voor de doelgroep. Het gaat hierbij om alle kinderen van groep 7 en 8, zodat zij na de kennismaking met De Classic Express, zich verder kunnen ontwikkelen op het gebied van klassieke muziek. In samenspraak met K&C Drenthe bundelen we de informatie en verspreiden we deze onder alle kinderen van groep 7 en 8 in de gemeente Noordenveld, gedurende de periode van 6 tot en met 15 februari.’

Voor informatie kunt u contact opnemen met het kantoor van Welzijn in Noordenveld, cultuurcoach Femma Bezu telefoon 050 317 6500 of via e-mail femmabezu@welzijninnoordenveld.nl.

Steunpunt Vrijwilligerswerk Noordenveld zoekt een vrijwilliger voor de PR-werkgroep

Om de komende ontwikkelingen beter aan te kunnen, zoekt het Steunpunt Vrijwilligerswerk Noordenveld uitbreiding van de PR-werkgroep. Deze werkgroep verzorgt regelmatig publicaties zoals nieuwsbrieven, berichten op Facebook en krantenartikelen. De verschillende taken worden in onderling overleg verdeeld. Het kost je circa 4 tot 5 uur per maand. 

Lees meer

Workshop WordPress

Goed nieuws voor mensen die moeite hebben met het beheer van hun website. En die zijn er genoeg, zo bleek tijdens de goedbezochte netwerkavond van De Noordenveldse Uitdaging en Welzijn in Noordenveld (WiN). Arjan Feenstra, eigenaar van IT bedrijf Retail360 uit Leek, heeft aangeboden kosteloos deze mensen te ondersteunen middels een workshop.

De Noordenveldse Uitdaging organiseert samen met Retail 360 en WiN een workshop WordPress op dinsdagavond 7 februari 2017. De workshop is gratis voor vrijwilligers, voor medewerkers van bedrijven wordt een vergoeding van €50,- (excl. BTW) gevraagd.
Wilt u aan de workshop deelnemen, dan kunt u zich aanmelden via steunpuntvrijwilligers@welzijninnoordenveld.nl of telefonisch via WiN: 050-3176500.