Een mooi voorbeeld van preventieve aanpak: Buurtbemiddeling bij WiN.

In de zomermaanden gaan we weer volop genieten van het mooie weer, op straat, in de tuin of op het balkon. Deuren en ramen staan open, de barbecue en houtkachel gaan aan en kinderen spelen buiten.

Voor veel mensen een fijne tijd maar al die gezelligheid kan in sommige gevallen voor overlast of irritaties zorgen. Daarom geeft Buurtbemiddeling Noordenveld graag een aantal tips om dit te voorkomen:

Ken uw buren. Interesse en open communicatie met iedereen, ongeacht afkomst en leeftijd, verkleinen de kans op conflicten in de buurt aanzienlijk.
Communicatie en onderling contact vergroten de kans op wederzijds begrip en verbetert de sfeer in de buurt. Neem contact op als u overlast ervaart. Ga pas praten als u weer rustig bent.
Maak als het kan eerst een afspraak, vraag in ieder geval of u gelegen komt. Leg duidelijk uit waar u precies last van heeft en op welke momenten. Zoek samen naar oplossingen.
Vraag of uw buren wel eens last van u hebben. Stop met praten als het gesprek in een ruzie verandert.

Mocht u er ondanks bovenstaande tips toch niet met elkaar uitkomen dan kunt u een beroep doen op buurtbemiddeling Noordenveld. Opgeleide bemiddelaars ondersteunen bewoners op een onpartijdige en neutrale wijze bij het oplossen van problemen of dreigende conflicten. Zorg ervoor dat u niet te lang wacht met het inschakelen van buurtbemiddeling. Over het algemeen geldt, hoe eerder hoe beter. Buurtbemiddeling is er voor iedere inwoner van Noordenveld en wordt gratis aangeboden.

Buurtbemiddeling is een initiatief van Welzijn in Noordenveld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo van der Veen, coördinator Buurtbemiddeling Noordenveld, 050-3176500. Het is tevens mogelijk om op de website van Welzijn in Noordenveld een contactformulier in te vullen, er wordt dan contact met u opgenomen.

Scootmobielrit

Op woensdagmiddag 23 augustus staat de derde scootmobielrit in Noordenveld gepland. De route is een verrassing. De start is om 14.00 uur vanaf Zorgplaza aan de Kanaalstraat 27 in Roden. Per rit kunnen maximaal 12 scootmobiels meerijden. Dit vanwege de veiligheid. Er is nog plek voor een paar mensen. Een tocht is ongeveer 15 kilometer. Tussendoor wordt er gepauzeerd voor koffie en wat lekkers, aangeboden door Zorgplaza. Graag van tevoren aanmelden bij WiN 050 3176500 of via postbus@welzijninnoordenveld.nl Er zijn geen kosten aan verbonden.

Tijdens een rit gaan ook verkeersregelaars mee. Lijkt u dat leuk om te doen? We zijn op zoek naar vrijwilligers. De organisatie van de scootmobielritten is in handen van een werkgroep met vertegenwoordigers van Zorgplaza, WiN, Noordenveld Beweegt en het Gehandicaptenplatform.

Scholingsaanbod Humanitas voor vrijwilligers en mantelzorgers

Er wordt een steeds groter beroep gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers. Daarom stelt Humanitas nu een deel van haar uitgebreide scholingsaanbod beschikbaar voor iedereen. Inmiddels hebben al meer dan 2.000 mensen de trainingen bekeken. Deze trainingen kunnen iedereen helpen die anderen in een kwetsbare situatie ondersteunen.

Lees meer

Aangepaste openingstijden tijdens de zomervakantie

Het Inwonersplein aan de Schoolstraat 50 in Roden heeft in de zomerweken beperkte openingstijden. Van 31 juli tot en met 25 augustus is het Inwonersplein alleen open van 8.30 tot 12.00 uur. Alle organisaties in het Inwonersplein zijn wel de gehele dag telefonisch bereikbaar en het is ook mogelijk om afspraken te maken in de middaguren. De ISD is alleen bereikbaar tussen 9.00 en 10.30 uur. Voor meer informatie kunt u bellen met 050 317 65 00.

Buurtbijeenkomst bij Lampes Veentie in Norg

In Norg was donderdagavond een buurtbijeenkomst nabij speeltuin Lampes Veentie aan de Klimopstraat.
Welzijn in Noordenveld, Landschapsbeheer Drenthe en de gemeente hadden samen met de bewonersgroep een bijeenkomst georganiseerd om de buurt te informeren over allerlei nieuwe ideeën. Vooral gericht op het verbeteren van veiligheid op een groene wijze.
Ondanks de regen was de buurtdiscussie zinvol en zijn er afspraken gemaakt voor een vervolg.

Verslag scootmobielrit op 19 juli

                
Op woensdag 17 juli vertrok een lange stoet van scootmobiels onder begeleiding van verkeersregelaars vanuit Roden richting Leek. Het weer was prachtig en op het terras bij Cnossen aan het Leekstermeer werd genoten van de consumpties die werden aangeboden door Zorgplaza. Het was erg gezellig. De deelnemers gaven aan dat je zoiets niet zo snel alleen gaat doen, maar dat het fantastisch is om met elkaar op pad te gaan.

De volgende rit is op woensdagmiddag 23 augustus. Als u mee wil graag van te voren even aanmelden bij WiN tel. 050 3176500 of postbus@welzijninnoordenveld.nl
Er kunnen maximaal 12 deelnemers mee. Dit in verband met de veiligheid. De route is weer een verrassing!

 

 

Even Buurten

In De krant van 11 juli
Nieuws vanuit verschillende wijkbelangenverenigingen

Scootmobielclub Noordenveld: ‘eerste afspraak staat’

Vorige week kwamen tien scootmobielrijders af op een gezamenlijke bijeenkomst in de Pompstee om te bespreken of er in de gemeente Noorden
veld ook een scootmobielclub kon worden opgericht. De eerste signalen zijn hoopgevend. Op woensdag 28 juni is er een eerste scootmobielrit. Vertrek om 14.00 uur vanaf Zorgplaza aan de Kanaalstraat in Roden. Wie mee wil is welkom.

Het initiatief werd genomen door mevrouw van Beusekom uit Roden. Zij is al lid van de scootmobielclub in Leek en maakt daarmee prachtige tochten langs bekende en onbekende plekjes. Dat moet ook kunnen in de gemeente Noordenveld, bedacht zij zich. Er werd contact opgenomen met Welzijn in Noordenveld en vanaf dat moment is het balletje gaan rollen. Vanuit SportDrenthe werd Esther Witte erbij betrokken. Zo ook Zorgplaza en het Gehandicapten Platform Noordenveld in de persoon van Henk Kouwenberg.

 

Welzijn in Noordenveldmedewerkster Jannie Houwing opende de bijeenkomst en gaf aan dat er deze dag een interactief programma op de rials stond. Esther Witte van SportDrenthe ging in op het veiligheidsaspect en Peter Westra van Zorgplaza informeerde over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de scootmobielrijders. ´Vrijwilligers op de fiets mogen zich ook melden,´ gaf Jannie Houwing aan. Zij kunnen dan meegaan tijdens de route en op letten of het allemaal goed gaat. Zij mogen zich laten informeren bij mij via janniehouwing@welzijninnoordenveld.nl of even bellen met WiN 050 3176500.´ Henk Kouwenberg gaf ten slotte nog aan dat obstakels in wegen en gebouwen ook bij hem mogen worden gemeld en wel via secretaris@sgpn.nl. Zorgplaza had een parcours uitgestippeld waar deelnemers met de scootmobiel aan mee konden doen. Al met een geslaagde middag met een hoopvol vervolg.

Nationale Buitenspeeldag in de Langeloerduinen

Woensdag 14 juni was het Nationale Buitenspeeldag.
De sport en cultuurcoaches in Norg gingen in de Langeloerduinen hutten bouwen met kinderen van de basisscholen uit Norg en omgeving.
Een geslaagde middag!!

Scootmobielrit

Vindt u het leuk om er samen met anderen op uit te gaan met uw scootmobiel?
Kom dan ook naar Zorgplaza aan de Kanaalstraat op woensdag 28 juni om 14.00 uur.