Verslag scootmobielrit op 19 juli

                
Op woensdag 17 juli vertrok een lange stoet van scootmobiels onder begeleiding van verkeersregelaars vanuit Roden richting Leek. Het weer was prachtig en op het terras bij Cnossen aan het Leekstermeer werd genoten van de consumpties die werden aangeboden door Zorgplaza. Het was erg gezellig. De deelnemers gaven aan dat je zoiets niet zo snel alleen gaat doen, maar dat het fantastisch is om met elkaar op pad te gaan.

De volgende rit is op woensdagmiddag 23 augustus. Als u mee wil graag van te voren even aanmelden bij WiN tel. 050 3176500 of postbus@welzijninnoordenveld.nl
Er kunnen maximaal 12 deelnemers mee. Dit in verband met de veiligheid. De route is weer een verrassing!

 

 

Even Buurten

In De krant van 11 juli
Nieuws vanuit verschillende wijkbelangenverenigingen

Scootmobielclub Noordenveld: ‘eerste afspraak staat’

Vorige week kwamen tien scootmobielrijders af op een gezamenlijke bijeenkomst in de Pompstee om te bespreken of er in de gemeente Noorden
veld ook een scootmobielclub kon worden opgericht. De eerste signalen zijn hoopgevend. Op woensdag 28 juni is er een eerste scootmobielrit. Vertrek om 14.00 uur vanaf Zorgplaza aan de Kanaalstraat in Roden. Wie mee wil is welkom.

Het initiatief werd genomen door mevrouw van Beusekom uit Roden. Zij is al lid van de scootmobielclub in Leek en maakt daarmee prachtige tochten langs bekende en onbekende plekjes. Dat moet ook kunnen in de gemeente Noordenveld, bedacht zij zich. Er werd contact opgenomen met Welzijn in Noordenveld en vanaf dat moment is het balletje gaan rollen. Vanuit SportDrenthe werd Esther Witte erbij betrokken. Zo ook Zorgplaza en het Gehandicapten Platform Noordenveld in de persoon van Henk Kouwenberg.

 

Welzijn in Noordenveldmedewerkster Jannie Houwing opende de bijeenkomst en gaf aan dat er deze dag een interactief programma op de rials stond. Esther Witte van SportDrenthe ging in op het veiligheidsaspect en Peter Westra van Zorgplaza informeerde over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de scootmobielrijders. ´Vrijwilligers op de fiets mogen zich ook melden,´ gaf Jannie Houwing aan. Zij kunnen dan meegaan tijdens de route en op letten of het allemaal goed gaat. Zij mogen zich laten informeren bij mij via janniehouwing@welzijninnoordenveld.nl of even bellen met WiN 050 3176500.´ Henk Kouwenberg gaf ten slotte nog aan dat obstakels in wegen en gebouwen ook bij hem mogen worden gemeld en wel via secretaris@sgpn.nl. Zorgplaza had een parcours uitgestippeld waar deelnemers met de scootmobiel aan mee konden doen. Al met een geslaagde middag met een hoopvol vervolg.

Nationale Buitenspeeldag in de Langeloerduinen

Woensdag 14 juni was het Nationale Buitenspeeldag.
De sport en cultuurcoaches in Norg gingen in de Langeloerduinen hutten bouwen met kinderen van de basisscholen uit Norg en omgeving.
Een geslaagde middag!!

Scootmobielrit

Vindt u het leuk om er samen met anderen op uit te gaan met uw scootmobiel?
Kom dan ook naar Zorgplaza aan de Kanaalstraat op woensdag 28 juni om 14.00 uur.

Cursus Bloemrijke Kunstgeschiedenis bij Welzijn in Noordenveld

In het najaar organiseert WiN al weer voor de zevende keer de cursus Bloemrijke Kunstgeschiedenis. De cursus bestaat uit 9 wekelijkse bijeenkomsten op de woensdagochtend van 09.30 tot 11.30 uur in De Dobbe in Roden. De eerste bijeenkomst is op 1 november, de laatste op 17 januari. Cursusleider, oud-docent en kunstliefhebber Gert Riemersma neemt u op enthousiaste wijze mee op een reis door de tijd. Een reis langs de ontwikkelingen in de bouw-, schilder- en beeldhouwkunst, waarbij opvalt dat bloemen, planten en bloemsierkunst een inspirerende rol blijkt te spelen.

De kosten voor de cursus bedragen € 95,-. Dit is inclusief een overzichtelijke gebonden samenvatting van de inhoud van de cursus die tijdens de eerste bijeenkomst aan alle deelnemers wordt uitgereikt. U kunt zich nu al inschrijven voor deze interessante cursus. Aanmelden kan individueel of met meerdere personen bij WiN, Schoolstraat 50 in Roden, tel. 050 3176500 of via het formulier dat u onderaan de website vindt onder het kopje cursussen.

JOGG en de Avond4daagse Roden

Roden stond deze week in het teken van de Avond4daagse Roden. Er liepen dit jaar 1100 deelnemers mee. Voor de JOGG-regisseurs van JOGG-Noordenveld een mooie manier om een grote groep mensen te bereiken met de JOGG-boodschap. JOGG-Noordenveld wil de gezonde keuze de makkelijke keuze maken! 
Vorig jaar ondersteunden wij de organisatie van de Avond4daagse in Roden in de vorm van een nieuwsbrief voor alle deelnemers met tips om de Avond4daagse gezonder te maken. 
Dit jaar nodigden wij Koen Komkommer en Tamira Tomaat uit om stickers uit te delen met daarop een gezonde boodschap. Klik hier voor meer informatie over JOGG-Noordenveld.
 
 

Eerste gele kaarten uitgedeeld

 

De Stichting Gehandicapten Platform Noordenveld (SGPN) heeft een gele kaart bedacht voor automobilisten die fout geparkeerd staan op een P-vak waar een ontheffing voor is gekregen. Een zogenaamde gele kaart om onder de ruitenwissers te stoppen als waarschuwing.

Het was bestuurslid Nyncke van Zanten van het SGPN die de eerste kaart mocht uitreiken aan wijkagent Theo Vrijs. Als locatie werden de drie parkeerplaatsen voor mindervaliden bij zwembad Het Molenduinbad en het Bewegingscentrum Norg uitgekozen. De gele kaart geeft duidelijk aan dat er een auto zonder ontheffing verkeerd staat geparkeerd. ‘U neemt mijn plaats? Neemt u ook mijn handicap?’ zijn de kernwoorden van de gele kaart. De gele kaart is mede vormgegeven door Joan Vleeskens van Voilà Design.

Nyncke van Zanten keek tevreden terug op de uitreiking van de eerste gele kaarten. ‘Voor mensen met een handicap is autorijden vaak de enige manier om ergens zelfstandig te komen. De invalidenparkeerplaatsen liggen er niet voor niets. Deze parkeerplaatsen voorkomen dat mensen met een beperking onnodig een grote afstand moeten afleggen. Je hebt ontheffing nodig om van zo’n parkeerplaats gebruik te mogen maken.’

Op de foto: Nyncke van Zanten (rechts) geeft de eerste gele kaart aan wijkagent Theo Vrijs. Verder op de foto medewerkers van Het Molenduinbad, Bewegingscentrum Norg, Dagbesteding GroenZorgNorg, Buurtwerk van Welzijn in Noordenveld.

Verwijzersbijeenkomst Buurtbemiddeling Noordenveld

Op dinsdag 30 mei vond een Verwijzersbijeenkomst van Buurtbemiddeling Noordenveld plaats. Een geslaagde avond waarop buurtwerker Theo van der Veen algemene informatie gaf over buurtbemiddeling en cijfers liet zien van de start in oktober 2015 tot nu.
De bemiddelaars kregen de opdracht een casus uit de praktijk ‘na te spelen’ (zie foto) om te laten zien hoe een bemiddeling in de praktijk verloopt. Vervolgens was er nog de gelegenheid om in twee groepen met de bemiddelaars in gesprek te gaan en informatie uit te wisselen. Een zeer geslaagde avond die door alle aanwezigen als erg prettig en informatief is ervaren.

Gezelligheid en lekker eten in de MensA

Iedere vrijdag wordt de voormalige Scheepstraschool aan de Brink in Roden omgetoverd tot een gezellig eetcafé, de MensA. Er worden eenvoudige, smakelijke, warme maaltijden geserveerd, iedere week naar een wisselend buitenlands recept. Mogelijk gemaakt door een samenwerkingsverband tussen Vluchtelingenwerk, Promens Care, Welzijn in Noordenveld en de buurt.
Een keer mee-eten? Inschrijven voor zo’n gezamenlijke maaltijd kan via op de intekenlijst die in de MensA hangt. De kosten bedragen €3,-foto van Welzijn in Noordenveld.