Cursus Kunstbeschouwing

In het voorjaar organiseert WiN alweer voor de zevende keer de cursus Kunstbeschouwing.
Oud-docent en kunstliefhebber Gert Riemersma voert de deelnemers op enthousiaste wijze mee op een reis langs verschillende kunststromingen.

Er zijn voor deze cursus nog een aantal plaatsen vrij.

Onderwerpen zijn onder andere Hoe kijk je naar kunstwerken en Hoe moet je een kunstwerk ‘lezen’?
Geïllustreerd met veel beeldmateriaal is er aandacht voor de beeldaspecten van kunstwerken zoals  kleur, vorm, materiaal en compositie.
Vooral de beeldende kunst uit de 20e en 21e eeuw komen aan de orde. Speciale aandacht is er voor kunststromingen als Land Art, Natuurkunst en Gronings Expressionisme van De Ploeg.
De cursus bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten op woensdagochtend van 09.30 tot 11.30 uur in De Dobbe in Roden en start op 31 januari.
De deelnemers krijgen tijdens de eerste bijeenkomst een overzichtelijke (gebonden) samenvatting van de inhoud van de cursus. Kosten € 75,-


Cursusdata:
31 januari
7, 14 en 21 februari
7 en 14 maart

Plaats:
Activiteitencentrum De Dobbe
Koerskamp 2A, Roden 

Kosten:
€ 75,-
Incl. overzichtelijke reader

Aanmelden:           
Bij WiN, Schoolstraat 50 in Roden
Tel. 050 3176500 of via het aanmeldingsformulier op deze website (klik op ‘Cursussen’)

Vacature Sociaal cultureel werker / buurtwerker

Welzijn in Noordenveld zoekt in verband met het vertrek van een collega per z.s.m. een
Sociaal cultureel werker/buurtwerker voor 36 uur.

Voor de functie buurtwerker is affiniteit met het jongerenwerk van belang.

Als buurtwerker ben je vooral actief in een van de kernen van Noordenveld en een aantal kleinere dorpen. Samen met de inwoners draag je bij aan verbetering van de leefbaarheid en ondersteun je burgerinitiatieven. Je verbindt zo nodig inwoners en organisaties, brengt partijen bij elkaar.
Naast buurtwerk, coördineer je buurtbemiddeling, en ben je specialist jongerenwerk. Dat houdt in dat je deelneemt aan het CJG overleg, een beperkt aantal jongeren coacht en geconsulteerd kunt worden door collega’s op het gebied van jongerenwerk.

Wij vragen:
• HBO werk- en denkniveau
• zelfstandig en projectmatig kunnen werken
• ervaring in en een visie op sociaal werk/buurtwerk
• kunnen samenwerken met vrijwilligers en beroepskrachten
• verbindende capaciteiten
• stimuleert en coacht individuen en groepen tot het nemen van initiatieven
• affiniteit met jongeren
• oog voor resultaat

Wij bieden:
• grote zelfstandigheid
• leuke collega’s
• rechtspositie en salariëring volgens CAO Welzijn
• functiecode SCW 3, schaal 8
• een jaarcontract met perspectief op een langdurige overeenkomst

Voor meer informatie:
• neem contact op met Theo van der Veen of Jan Donkelaar (buurtwerkers).
Centraal nummer 050 317 65 00
• www.welzijninnoordenveld.nl

WiN is de welzijnsorganisatie in de gemeente Noordenveld. Er werken op dit moment 16 mensen. WiN zet zich vooral buurtgericht in en helpt met het zoeken naar oplossingen bij leefbaarheidsproblemen met daarbij specifieke aandacht voor kwetsbare mensen. Daarnaast ondersteunt WiN vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, doet aan mantelzorgondersteuning, jongerenwerk, coördinatie van sport- en cultuurcoaches, cursussen, dienstverlening, informatie en advies (balie Inwonersplein) en maakt onderdeel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin en De Noordenveldwerker.

Reacties graag voor woensdag 13 december richten aan: WiN, t.a.v. Anne van Veen, per E-mail: postbus@welzijninnoordenveld.nl of Schoolstraat 50, 9301 KC Roden.
Gesprekken zijn gepland op dinsdag- en woensdagochtend, 19 en 20 december.

Alzheimercafé ‘Kom in beweging!’

Op donderdag 7 december is er het Alzheimercafé – Trefpunt voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met dementie. Het onderwerp van deze avond is ‘Kom in beweging!’.
Deze avond zijn Jos Velema, fysiotherapeut bij praktijk de Roef en Erika Wassink, teamleider van de dagbesteding in Vredewold te gast. Overal om ons heen horen we dat het goed is om te bewegen. Wetenschappers en medewerkers uit de gezondheidszorg houden ons herhaaldelijk voor dat mensen een half uur per dag matig tot intensief zouden moeten bewegen, tenminste vijf dagen per week. Bewegen is goed voor jong en oud en zeker ook voor mensen met dementie is het goed om te bewegen. Deze avond legt de fysiotherapeut uit waarom bewegen voor iedereen zo gezond is, en waarom het ook mensen met dementie goed doet. Hij geeft tips over wat we zouden kunnen doen. Er zijn diverse mogelijkheden om te bewegen, heel praktisch, bij kleine huiselijke activiteiten, maar ook bijvoorbeeld in georganiseerd verband. De teamleider vertelt over haar ervaringen bij de Dagvoorziening, waar bewegen 1 van de acitiviteiten is. Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

De inloop van de avond is 19.00 uur en de aanvang is om 19.30 uur in Hotel Langewold in Roden. Opgave is niet nodig en de entree is vrij toegankelijk. U krijgt een kop koffie aangeboden. Voor informatie kunt u terecht bij Welzijn in Noordenveld 050 3176500.

Doe een wens

Zou u het leuk vinden eens een keer uit te gaan, naar de kapper of misschien is het al lang geleden dat u iets leuks met de kinderen hebt gedaan? Het zijn zomaar wat wensen die een ieder voor zichzelf of voor een ander kan opgeven. Dat kan tot vrijdag 24 november bij de Kledingbank, de Voedselbank, of bij de balie van WiN in het Inwonersplein in Roden. Al deze organisaties hebben een flyer waarop u de wens kunt noteren. Opgeven per e-mail kan ook via wens@welzijninnoordenveld.nl. Voor informatie kunt u bellen met WiN, 050 3176500.

Uit de uitzendingen wordt een selectie gemaakt en tot de zomervakantie in 2018 worden de geselecteerde wensen gerealiseerd.
De Noordenveldse Uitdaging, Welzijn in Noordenveld, de Voedselbank en de Kledingbank hebben de handen ineen geslagen om in samenwerking met het bedrijfsleven wensen in vervulling te laten gaan.

Mantelzorg centraal in november

In de maand november staat landelijk de mantelzorger centraal. Ook in de gemeente Noordenveld worden er dan tal van activiteiten georganiseerd. Zo is er op vrijdag 10 november de Dag van de Mantelzorg. Het ContactPunt Mantelzorg (CPM) en Welzijn in Noordenveld (WiN) organiseren een activiteit tijdens de Dag van de Mantelzorg. Een dag om even niet te zorgen maar lekker te ontspannen. Om 9.45 uur is er een inloop met om 10.00 uur een welkom door Hennie Lutjes, voorzitter van het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld en wethouder Jos Huizinga. Verder is er een optreden van Deddie en de Mama’s met aansluitend een Stamppotbuffet. Om 13.30 uur is de afsluiting. Plaats van handeling is Café Ensing, Hoofdstraat 52 in Peize. De toegang is gratis. Het CPM nodigt alle mantelzorgers van harte uit om te komen. Wel graag voor 3 november aanmelden bij WiN. Als u vervangende zorg of vervoer nodig heeft dan kunt u dit melden.

In de maand november organiseren leerlingen van praktijkschool de Esborg uit Roden samen met WiN een ontbijtservice voor mantelzorgers in Noordenveld. Zij zullen op donderdagochtend 16 en 30 november tussen 9.00 en 10.00 uur een ontbijt bij mantelzorgers thuisbezorgen. Bent u mantelzorger of kent u iemand die u een ontbijt wilt aanbieden, dan kunt u dit melden bij WiN of een mail sturen. Graag voor 9 november aanmelden.

Op donderdagmiddag 23 november om 14.00 uur wordt een drumworkshop georganiseerd bij Hit iT, Ceintuurbaan 112 in Roden. De toegang is gratis. Opgeven voor 13 november.

Informatie en opgave bij WiN, Schoolstraat 50, Inwonersplein Roden of bellen met  050 3176500 of een email mantelzorg@welzijninnoordenveld.nl.

Maak je ‘Held op stokken’ in de Scheepstraschool

Op zoek naar een originele manier om vogels te lokken en voeren? Kom dan op donderdagavond 16 november naar Trefpunt Scheepstra aan de Schoolstraat 1.
Vanuit Treftuin Roden is er een leuke workshop.
In het schoolgebouw wordt er een manshoge ‘Held op stokken’ volledig opgebouwd met groene materialen. De ‘Held op stokken’ wordt voorzien van allerhande soorten vogelvoer. Creatief bezig zijn voor uw eigen tuin. Het is 16 november  van 19.30 tot 21.30 uur. Deelnemersprijs is € 27,50 inclusief alle materialen, koffie, thee en wat lekkers.  Vanwege de voorbereidingen is het nodig om u vooraf op te geven. Dat kan bij Welzijn in Noordenveld, 050-3176500.

Dag van de Mantelzorg

Het Contactpunt Mantelzorg organiseert op vrijdag 10 november de Dag van de Mantelzorg bij café Ensing in Peize. Een feestelijke dag, bedoeld voor mantelzorgers, om even een dag niet te hoeven zorgen.
Voor sommige mantelzorgers is het moeilijk om de activiteit te bezoeken als degene voor wie ze zorgen thuis moet blijven. Dit jaar kwam een paar keer de vraag naar voren of degene voor wie wordt gezorgd, ook mee mag. Als dat een goede oplossing is dan kan dat. Wel graag even aanmelden.
Meer informatie en aanmelden kan bij WiN 050-3176500 of via mantelzorg@welzijninnoordenveld.nl

 

 

Netwerkwerkbijeenkomst 

Op donderdag 16 november organiseert de Noordenveldse Uitdaging in samenwerking met het Steunpunt Vrijwilligerswerk Noordenveld een netwerkbijeenkomst. Vorig jaar is eveneens een dergelijke bijeenkomst georganiseerd, met na afloop enthousiaste reacties en de vraag om herhaling.

De netwerkavond is bedoeld voor verenigingen, stichtingen, maatschappelijke organisaties, serviceclubs en plaatselijke bedrijven. Dit om elkaar in een informele sfeer te ontmoeten en elkaar te vinden in de vorm van hulp, ondersteuning, expertise en advies. Deze avond bestaat de mogelijk om te speeddaten met vertegenwoordigers van bedrijven of andere organisaties om één op één door te praten over uw uitdaging. Speeddaten stimuleert op een leuke en originele manier het leggen van contacten en het uitwisselen van informatie. De methode leidt tot effectief netwerken, doordat mensen elkaar kort en krachtig spreken en zorgt voor onverwachte ontmoetingen, bijzondere samenwerkingen en verfrissende ideeën. Ook zal er meer begrip en waardering voor elkaars werk ontstaan.

Voorafgaand aan de bijeenkomst wordt van organisaties verwacht dat zij nadenken over wat de organisatie te bieden heeft en wat zij graag zouden willen. Denk bijvoorbeeld aan diensten of goederen, zoals materialen, computer, vergader-of opslagruimte, hulp bij administratie en beleidsplannen, PR en communicatie. Het opzetten van nieuwe activiteiten en gezamenlijke acties organiseren kan ook een uitdaging zijn. Het gaat niet zozeer om financiële sponsoring, maar juist om sponsoring in de vorm van diensten en materialen. De vraag graag van tevoren, uiterlijk voor 2 november, insturen. Aanmelden is noodzakelijk. Stuur een email, met daarin de naam van de deelnemer en de organisatie waarvoor hij of zij werkzaam is, naar steunpuntvrijwilligers@welzijninnoordenveld.nl  Grijp deze kans en date mee. De netwerkavond op 16 november begint om 19.30 uur in het Wapen van Drenthe, Heerestraat 1 in Roden. Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. Maximaal 2 personen per organisatie. Voor vragen kunt u bellen met Welzijn in Noordenveld  050 3176500.

 

 

Herfstmarkt in Treftuin

Het wordt vast gezellig in Treftuin Roden tijdens de herfstmarkt op zaterdag 21 oktober. Tussen 13.00 en 17.00 uur is er van alles te beleven in de ontmoetingstuin en de aangrenzende Scheepstraschool. Deze middag is ook het Scheepstra Kabinet geopend en is de prachtige Catharinakerk te bezichtigen inclusief luisteren naar het Hinsz-orgel.

De herfstmarkt staat in het teken van tuinieren, natuur en ambacht. Er is een demonstratie wol spinnen en er zijn workshops bloemschikken, honing slingeren en werken met krijtverf. Schaakclub Roden leert bezoekers de fijne kneepjes van het vak op het openlucht schaakspel. De markt is ook leuk voor kinderen, er is bijvoorbeeld kaarsen maken van bijenwas en wie wil kan geschminkt worden in een Pipowagen. In en rond het schoolgebouw zijn tuinplanten, pompoenen en kleinfruit te koop, evenals tweedehands tuindecoratie en ambachtelijke producten, houten plantenbakken, vogeltaarten, heerlijk geurende wafels, het is er allemaal.

Bezoekers kunnen in de tuin en binnen in de school informatie halen bij de Vrije Tijd Tuinders, Bijenhoudersvereniging Nietap, het IVN, Het Groene Land uit Zevenhuizen, het Culinair Erfgoedcentrum, vruchtboomkwekerij De Baggelhof en de Vogelbescherming.

Vrijwilligersfeest op 13 oktober

Vrijdag 13 oktober is er een groots vrijwilligersfeest voor iedereen in Noordenveld die aan vrijwilligerswerk doet. Opera della Casa treedt dan in De Pompstee op met een geheel vernieuwd programma.
Dit vrijwilligersfeest wordt eens per twee jaar georganiseerd door het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn in Noordenveld en wordt financieel mogelijk gemaakt door de Gemeente Noordenveld.

Lees meer