Scootmobielritten

Op 25 april starten we weer met de scootmobielritten.
De eerste keer zal er een vaardigheidstraining zijn en er wordt een korte route gereden.

Er kunnen 15 mensen mee dus wacht niet te lang met aanmelden.
Dat kan bij WiN, tel. 050 3176500 of via postbus@welzijninnoordenveld.nl.

Rollatorkeuring in Peize en Norg

Op dinsdag 24 april zijn in Peize en Norg de jaarlijkse rollatorkeuringen door fietsenmaker Jan Giezen. Uw rollator wordt gecontroleerd en u krijgt tips over de juiste houding tijdens het gebruiken van de rollator. Kleine herstelwerkzaamheden worden meteen uitgevoerd.

Opgave vooraf is niet nodig. De kosten bedragen €5,- per keuring.

In Peize kunt u van 13.30 tot 14.30 uur terecht bij De Hoprank.
In Norg van 9.30 tot 10.30 uur bij De Garve en van 10.45 tot 11.45 uur bij De Vijversburg.

Enquête voor mantelzorgers

Rijanke en Iris, twee studenten aan de Hanze Hogeschool in Groningen, doen onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in Noordenveld. Met een speciale enquête proberen zij te ontdekken waar nog behoefte aan is, waar eventuele knelpunten zitten en wat juist de goede punten van de ondersteuning aan mantelzorgers zijn. Eens per week werken zij op het kantoor van Welzijn in Noordenveld aan het Inwonersplein, aan hun onderzoek. ‘We willen de echte behoeftes van mantelzorgers in kaart brengen.’

foto van Welzijn in Noordenveld.

Rijanke en Iris volgen de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Vanuit die opleiding moeten zij een stage volgen. Welzijn in Noordenveld (WiN) klopte aan bij de Hanze Hogeschool, met de vraag of zij studenten konden leveren die onderzoek wilden doen naar de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers. De dames grepen deze opdracht aan als afstudeerproject en zijn al sinds februari bezig. ‘We lopen eens per week mee bij WiN’, vertelt Iris. ‘We verwachten ergens in juni onze stage af te ronden.’ Het belangrijkste voor de dames, is om er achter te komen of de verschillende activiteiten en methodes van WiN nog aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de mantelzorgers. ‘WiN organiseert bijvoorbeeld wel bijeenkomsten. Wij onderzoeken of er behoefte is naar meer van die bijeenkomsten, of dat ze het wellicht beter in een andere vorm kunnen doen’, legt Rijanke uit. Daarbij wordt ook gekeken naar andere maatschappelijke instanties. ‘We hebben rondgekeken bij vergelijkbare instanties in Hoogeveen, Leeuwarden en Groningen’, zegt Iris.

Om een goed beeld te krijgen bij de behoefte van de mantelzorgers, hebben de studiegenoten nu een enquête de deur uit gedaan. ‘Die enquête wordt vanuit WiN en de gemeente naar mantelzorgers in Noordenveld gestuurd’, zegt Iris. ‘Maar in totaal hebben we iets van zevenhonderd enquêtes verstuurd, terwijl er in werkelijkheid veel meer mantelzorgers zijn.’ Volgens Rijanke en Iris zou ongeveer één op de vijf mensen in Noordenveld mantelzorger zijn. ‘Er zijn mensen die dat van zichzelf niet weten. Die zijn wel degelijk mantelzorger, maar hebben niet dat idee’, legt Rijanke uit. Om ook die groep mantelzorgers te bereiken, staat de enquête nu online. Daarnaast is de enquête op te halen aan het Inwonersplein te Roden. ‘We willen zoveel mogelijk mantelzorgers bereiken. Op basis daarvan kunnen wij conclusies trekken over de ondersteuningsbehoefte in Noordenveld.’

De enquête is via www.welzijninnoordenveld.nl/mantelzorg te beantwoorden. Rijanke en Iris willen de resultaten van deze vragenlijst het liefst voor 26 april binnen hebben. Om meer mensen te stimuleren de enquête in te vullen, is er zelfs een verloting aan verbonden. ‘In principe is het een anonieme vragenlijst, maar om kans te maken op één van de drie prijzen, vragen wij om enkele gegevens’, verklaart Iris. Wat dat is? ‘Dat is nog een verrassing. Maar het zullen zeker leuke prijzen zijn.’ De belangrijkste resultaten van het onderzoek, zullen later online verschijnen. Uiteraard volledig anoniem.

Bron: De Krant

Freestyle voetbalclinic in Norg

TomV komt naar Norg!
Voor de basisschoolgroepen 6, 7 en 8 is er op donderdag 26 april een leuke Freestyle Voetbalclinic. Dit van 15.30 tot 16.45 uur op sportpark de Schapendrift.
TomV maakt deel uit van de voetballers van het freestylevoetbal.nl team. Zij zijn de meest unieke en uiteenlopende Freestyle en Panna voetballers van Nederland. Hij is vaak te vinden op pleintjes in Nederland waar hij zijn fantastische trucs laat zien. Deze toewijding heeft ervoor gezorgd dat TomV veel ervaring heeft en bekend staat om zijn specifieke Panna en Freestyle kwaliteiten. Iets wat je in Norg beslist als liefhebber van het voetbalspel wilt meemaken. 


De organisatie is in handen van Noordenveld Beweegt en deelname kost € 5. Opgave kan via de www.activiteitenladder.nl.
Informatie kan worden ingewonnen bij de sportcoach te bereiken onder nummer 050 3176500 van Welzijn in Noordenveld.

Alzheimercafé ‘Rondom het levenseinde’.

Op donderdag 5 april is er het Alzheimercafé – Trefpunt voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met dementie. Het onderwerp van deze avond is ‘Rondom het levenseinde’ met gastspreker Prof. Dr. Doeke Post.

De betere levensomstandigheden en de toenemende medische mogelijkheden zorgen er voor dat we steeds ouder worden. Maar dat ouder worden gaat wel gepaard met veel meer chronische ziekten en vaak ook een langere, soms pijnlijke weg met veel lijden naar het einde. Er komt dan ook een hele nieuwe discussie op gang. Sommigen menen dat mensen het recht hebben om als ze het gevoel van een voltooid leven hebben te vragen om stervenshulp. De vraag die op komt is ‘Wat is zinvol leven? Wat is waardig leven en wat is ook waardig sterven?’ Prof. Dr. Doeke Post zal hier een lezing over geven. Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid om uw vragen te stellen.

De inloop van de avond is om 19.00 uur en de aanvang is om 19.30 uur in Hotel Langewold in Roden. Opgave is niet nodig en de entree is vrij toegankelijk. U krijgt een kop koffie aangeboden. Voor informatie kunt u terecht bij Welzijn in Noordenveld 050  3176500.

 

Landelijke Opschoondag

Zaterdag 24 maart werd de landelijke Opschoondag gehouden. Op deze dag werd in kleine groepen zwerfafval opgeruimd. Ook in de gemeente Noordenveld waren groepen actief voor een schone en leefbare wijk of dorp. In samenwerking tussen de gemeente Noordenveld en Welzijn in Noordenveld werd deze dag georganiseerd. De gemeente zorgde voor hesjes, prikkers, handschoenen en afvalzakken. WiN zorgde voor de coördinatie. De wijken Hullenveld, Middenveld, Bomenbuurt, de Hofsteden en Roderveld hebben deelgenomen, evenals Nieuw-Roden. Daarnaast hebben leerlingen van het Hoge Holt en de Tandem zich ingezet. Er is zwerfafval verzameld en door de gemeente afgevoerd. ook in Roderwolde, Peize en Peest werden opschoonacties gehouden.. In totaal hebben zo’n 90 bewoners zich ingezet voor eigen wijk of dorp. Na de schoonmaak werd er een lunch aangeboden voor alle deelnemers in ‘Onder de Linden’. Zowel jong als oud hebben mee geholpen om deze actie tot een succes te maken.

           

GO! Noordenveld zoekt vrijwilligers

Wie vindt het leuk om wekelijks een dagdeel met een groep nieuwkomers, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, op pad te gaan om met hen de Noordenveldse samenleving te ontdekken?

De afgelopen periode hebben Tanja Haseloop en Tessa Steghuis  op initiatief van de gemeente Noordenveld samen met een groep nieuwkomers een programma ontwikkeld waarin nieuwkomers kennismaken met de lokale samenleving. Zodat zij hun netwerk vergroten en uitgedaagd worden om meer Nederlands te spreken. Enkele vrijwilligers hebben de groepen mede begeleid. Nu de pilot afgerond wordt, staan er nieuwe groepen op de planning. Een groep gaat op vrijdagochtend en de andere groep op vrijdagmiddag aan de hand van thema’s bezoeken afleggen aan diverse organisaties.

Vindt u het leuk om samen met anderen een groep te begeleiden, ligt uw hart bij deze doelgroep,  bent u communicatief vaardig en 13 weken, buiten de schoolvakanties,  een dagdeel op de vrijdag beschikbaar? Neem dan contact op met Tessa Steghuis, Welzijn in Noordenveld, tel 050 317 6500 of via de mail tessasteghuis@welzijninnoordenveld.nl.

Cursus Zorgvrijwilligers

Maandagavond 5 maart is gestart met de cursus Zorgvrijwilligers. De cursus werd verzorgd vanuit WiN door Jannie Houwing en Froukje Temming. We hebben het gehad over waarden en normen, communicatie en inleven. Er waren 10 enthousiaste deelnemers die hopelijk in de toekomst aan de slag gaan als (zorg)vrijwilliger om zo de mantelzorger even vrij af te geven.

Vinden en binden van vrijwilligers

Het Steunpunt Vrijwilligers en de Noordenveldse Uitdaging organiseren een aantal bijeenkomsten voor vrijwilligersorganisaties. Dit onder het motto: Verbreed uw kennis. De eerste bijeenkomst is op donderdag 15 maart bij WiN aan de Schoolstraat 50 in Roden. Het begint om 19.30 uur.Aanmelden bij WiN tel. 050-3176500 of via steunpuntvrijwilligers@welzijninnoordenveld.nl.

Vinden en binden van vrijwilligers
Anne Prins, Senior Verenigingsadviseur Sport Drenthe, gaat deze workshop organiseren. Vrijwilligers werven en behouden is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat geldt ook voor het besturen van een vereniging of organisatie. Meerdere vrijwilligersorganisaties kampen namelijk met een tekort aan vrijwilligers.  De workshop ‘succesvol werven van vrijwilligers’ is gebaseerd op een persoonsgerichte werving van vrijwilligers. Deze werkwijze heeft in de praktijk keer op keer geleid tot succesvolle resultaten zoals vergroting van de vrijwilligerspool, invullen bestuursfuncties, etc. Inmiddels hebben ruim 2000 verenigingen in heel Nederland de methode met succes toegepast. Donderdag 15 maart krijgt u hiervoor informatie en kunt u aan de slag. Op naar een succesvol wervingsbeleid!

Op donderdag 22 maart is de workshop Social Media voor beginners en op donderdag 12 april Expertmeeting voor besturen vrijwilligersorganisaties.

 

 

Mantelzorgbijeenkomst Durf te vragen

Mantelzorgers vragen niet gauw om hulp, terwijl de omgeving vaak wel wil helpen.
Hoe vraag je hulp? Wat heb je nodig om hulp te vragen en wat kan het je opleveren? Wij hebben afgeleerd om te vragen, bijvoorbeeld om hulp bij het oplossen van een probleem of bij het regelen van iets dat wij graag willen. Juist door andere mensen om hulp te vragen komen er vaak tot creatieve oplossingen.
Froukje Temming en Jannie Houwing (beiden van WiN) verzorgen deze bijeenkomst.

Wanneer: donderdagmiddag 15 maart van 13.30- 15.30 uur

Waar: café Ensing, Hoofdstraat 52 in Peize

We zouden het fijn vinden als u zich aanmeldt, het is niet noodzakelijk. De bijeenkomst is gratis en de koffie staat klaar.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem gerust contact op met Welzijn in Noordenveld,  050 3176500 of via mantelzorg@welzijninnoordenveld.nl