Nieuwe medewerkers

Sinds deze maand zijn sport- en cultuurcoach Kuneke Jansma en buurtwerker Erik van der Heide werkzaam bij WiN.
We wensen Kuneke en Erik een fijne tijd toe bij WiN!

 

De Februari-pagina van Even Buurten in De Krant

Mindfulnesstrainingen gestart

Persbericht van De Krant:

In januari zijn de trainingen mindfulness voor mantelzorgers van start gegaan. Twee groepen uit Noordenveld volgen de training van Annetje Brunner van De Werkschuur uit Glimmen. Het Fitnesscentrum Roden stelt de ruimte kosteloos ter beschikking voor deze training, die gratis wordt aangeboden door de gemeente Noordenveld.
Wethouder Jos Huizinga nam even een kijkje bij de training en was onder de indruk. “In Noordenveld hebben we specifieke aandacht voor de kwetsbare inwoners, zoals in onze Omgevingsvisie is opgenomen. Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijke) maatschappelijke ondersteuning en zorg. Deze ondersteuning is ook gericht op het netwerk rondom de inwoner, mantelzorgers en vrijwilligers. De gemeente trekt samen op met mantelzorgers en waar nodig ondersteunt de gemeente de mantelzorger bij de zorg die zij aan een ander geven. Dit maakt Noordenveld leefbaar, een van onze kernwaarden.”

In de mindfulness training train je je aandacht, net zoals je spieren traint, door te oefenen. De stressreductie door mindfulness-training is een oefenprogramma van 8 weken onder deskundige begeleiding in een kleine groep. Je leert hoe je op een gezonde manier kunt omgaan met die belastende situatie en met de heftige emoties die er soms mee gepaard gaan. Je leert hoe je ook in moeilijke, stressvolle omstandigheden voor jezelf kunt blijven zorgen. Daardoor krijg je weer het gevoel terug de regie over je eigen leven te hebben.

Nieuwbulletin Vrijwilligers

Meertmaond, Streektaolstried!

In maart is het weer zover. De jaarlijkse aandacht voor de streektaol staat centraal. Maart is Meertmaond, de maond van de streektaol.  Een aantal enthousiaste Drenten houden zich in de gemeente Noordenveld bezig om inwoners op een leuke manier kennis te laten maken met de streektaol. Wederom organiseren zij, en dat al weer voor de vijfde keer op rij, de welbekende Streektaolstried. Dit op vrijdag 23 maart in café Onder de Linden te Roden. Vragen over Drentse muziek, dichters, over de gemeente, de streektaol en nog veel meer komen in acht verschillende rondes aan de orde. Wilt u de Streektaolstried aangaan? Geef u dan op voor 5 maart via cultuurcoach Femma Bezu, telefoon 050 3176500 of email femmabezu@welzijninnoordenveld.nl. Een team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen.

De Streektaolstried begint om 20.00 uur . Vanaf 19.30 uur is de zaal open. De vrijwilligers van Historische Vereniging Norg, Peize en Roden, Huus van de taol en cultuurcoach WiN, staan garant voor een leuke en boeiende avond.

 

Cursus Zorgvrijwilligers

Veel mensen hebben dagelijks te maken met het geven van extra zorg aan een chronisch zieke, gehandicapte partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Om  te zorgen dat mantelzorgers af en toe even vrij hebben, kunnen zorgvrijwilligers worden ingezet. Als zorgvrijwilliger kunt u een wandeling maken, een gesprek voeren, een spelletje doen of een ommetje maken met iemand in een rolstoel. Naast de welkome aandacht en het samen iets doen kan het gaan om lichte zorgtaken. Dit is afhankelijk van de vraag van de mantelzorger en degene die wordt verzorgd.

Welzijn in Noordenveld zoekt vrijwilligers die actief willen zijn bij ouderen met dementie, bij jongeren met een beperking of bij mensen die langdurig ziek zijn, zodat mantelzorgers even tijd voor zichzelf hebben. Plezier in het vrijwilligerswerk vinden wij belangrijk. Een persoonlijke klik met diegene met wie u optrekt, is natuurlijk een vereiste. Om u als nieuwe zorgvrijwilliger goed op pad te laten gaan, verzorgt WiN een basiscursus voor zorgvrijwilligers van 3 avonden. Hierbij krijgt u handvatten en tips om uw taken op een goede manier uit te kunnen voeren.

Deze cursus is gepland op maandagavond 5 maart, 12 maart en 19 maart van 19.30 tot 21.30 uur in Roden. Voorafgaand aan de cursus is er met elke deelnemer een kennismakingsgesprek. Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Froukje Temming of Jannie Houwing van WiN. Zij verzorgen ook de cursus. Bent u enthousiast om zorgvrijwilliger te worden en wilt u de basiscursus volgen, dan kunt u zich voor 12 februari aanmelden bij WiN  tel: 050-3176500. Mailen mag ook: mantelzorg@welzijninnoordenveld.nl.

Steunpunt Vrijwilligerswerk Noordenveld zoekt een vrijwilliger voor de PR-werkgroep

Om de komende ontwikkelingen beter aan te kunnen, zoekt het Steunpunt Vrijwilligerswerk Noordenveld uitbreiding van de PR-werkgroep. Deze werkgroep verzorgt regelmatig publicaties zoals nieuwsbrieven, berichten op Facebook en krantenartikelen.
De verschillende taken worden in onderling overleg verdeeld, het kost je ongeveer 4 tot 5 uur per maand. 

Daarnaast staan we 2 x per jaar op de weekmarkt en beurzen om informatie over het Steunpunt te geven. Op deze wijze willen we niet alleen onze achterban, vrijwilligers, maar ook een breed publiek informeren over de ontwikkelingen binnen het Vrijwilligerswerk in Noordenveld.
Voor meer info zie https://vipportal.welzijninnoordenveld.nl/vac…/vac_show.php…
of bel 050 3176505
Spreekt het bovenstaande je aan en ben je creatief en taalvaardig? WELKOM!

Nieuwjaarsbijeenkomst voor mantelzorgers

Graag luiden we met alle mantelzorgers uit de gemeente Noordenveld het nieuwe jaar in. Zin om 2018 op een ontspannen wijze te beginnen, kom dan naar de nieuwjaarsbijeenkomst van het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld op dinsdagmiddag 16 januari van 13.30 tot 15.30 uur in De Brinkhof in Norg. We gaan een kleine quiz spelen en er is vooral veel ruimte om bij te kletsen met elkaar. De toegang is gratis, van te voren opgeven hoeft niet en koffie met wat lekkers staat klaar. Als het voor u als mantelzorger een goede oplossing is om degene voor wie u zorgt, mee te nemen naar de bijeenkomst, dan is dat prima.
Meer informatie bij Welzijn in Noordenveld 050 317 65 00.

 

 

Ria Nijnuis spreekt over jonge mensen met dementie

Op donderdag 4 januari is er het Alzheimercafé – Trefpunt voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met dementie. Het onderwerp van deze avond is ‘Jonge mensen met dementie of Frontotemporale dementie’. Gastspreker van deze avond is Ria Nijnuis. Zij is werkzaam bij Nieuw Graswijck, waar ze gespecialiseerd zijn in jonge mensen met dementie.

Onze gespreksleider Brenda zal in gesprek gaan met Ria over deze vorm van dementie. Aan de orde zal onder andere komen wat deze vorm van dementie in houdt en waarin het verschilt van bijvoorbeeld een Alzheimer dementie. Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

De inloop van de avond is 19.00 uur en de aanvang is om 19.30 uur in Hotel Langewold in Roden. Opgave is niet nodig en de entree is vrij toegankelijk. U krijgt een kop koffie aangeboden. Voor informatie kunt u terecht bij Welzijn in Noordenveld 050  3176500.

NLdoet 2018

Op 9 en 10 maart 2018 is het zover. Dan gaan scholen, bedrijven en vrijwilligers weer massaal aan de slag met hele uiteenlopende vrijwilligersklussen tijdens NLdoet. Het is de grootste vrijwilligersactie van het land, georganiseerd door het Oranje Fonds. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk coördineert de actie in de gemeente Noordenveld.

Financiële bijdrage
Maatschappelijke organisaties kunnen bij het Oranje Fonds een financiële bijdrage aanvragen voor hun klus. De maximale bijdrage is in 2018 € 400. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moeten de organisatie en de klus aangemeld worden op de website van www.nldoet.nl. 
De aanvraag kan tot
en met 31 januari 2018 worden ingediend.
‘Op is op’ en dus adviseren wij u om de aanvraag zo snel mogelijk in gang te zetten. De exacte voorwaarden vindt u op de website van NLdoet  www.nldoet.nl.

We hopen dat er vanuit Noordenveld ook in 2018 weer veel klussen worden aangemeld en er met veel enthousiasme aan NLdoet meegewerkt wordt.