Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen

Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen: doet u ook mee?
Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol, veel mensen doen het met enorme inzet en plezier. Daarvoor verdienen zij erkenning en waardering. Met de ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen’ worden lokale en landelijke organisaties én bijzondere vrijwilligers in het zonnetje gezet. Er zijn mooie (geld)prijzen te winnen, de hoofdprijs is maar liefst € 5.000!

De gemeente Noordenveld doet natuurlijk mee met deze landelijke verkiezing. Uw organisatie ook?
Doe mee en meld uw organisatie aan! Dit kan tot uiterlijk 1 december 2018.
Meer informatie is te vinden op www.gemeentenoordenveld.nl/vrijwilligersprijzen
Hier vindt u ook het aanmeldingsformulier.

Voor vragen kunt u ook terecht bij:
– de gemeente, Leonie van Roekel
postbus@gemeentenoordenveld.nl of (050) 502 72 22)

– WiN, Jannie Houwing
janniehouwing@welzijninnoordenveld.nl, telefoonnummer (050) 317 65 00.

Inrichting en dementie

Op donderdag 1 november is er het Alzheimercafé – Trefpunt voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met dementie.Gastsprekers deze avond zijn Jessica Buijs-Gutiérrez Molina en Ellen van Dijk-Moes van adviesbureau Memory-Care. Jessica en Ellen, beide verpleegkundige met veel ervaring in de zorgsector, hebben zich verder geschoold in de relatie tussen dementie en inrichting. Ze verlenen graag hulp in het vinden van praktische oplossingen bij thuis blijven wonen of het zoeken van een nieuwe woonomgeving. Vanavond staan ze stil bij de vraag hoe je jouw directe leefomgeving kunt inrichten zodat deze een positieve bijdrage levert aan het welbevinden en de zelfredzaamheid van mensen met dementie. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen.

De inloop van de avond is om 19.00 uur en de aanvang is om 19.30 uur in Hotel Langewold in Roden. Opgave is niet nodig en de entree is vrij toegankelijk. U krijgt een kop koffie aangeboden. Voor informatie kunt u terecht bij Welzijn in Noordenveld 050  3176500.

 

Maand van de mantelzorg

 

Vrijdag 9 november is de Dag van de Mantelzorg.
Het Contactpunt Mantelzorg heeft voor die dag een leuk programma samen gesteld om even niet te hoeven zorgen maar lekker te ontspannen.

Daarnaast is er op dinsdag 20 november een drumworkshop en is er op donderdag 22 november een voorlichtingsbijeenkomst over Mindfulnesstraining.

Op donderdag 22 of 29 november verzorgen de leerlingen van de Esborg in samenwerking met WiN een ontbijtservice voor mantelzorgers.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding voor alle activiteiten of bel WiN, 050 317 65 00.

Alzheimercafé 4 oktober

Op donderdag 4 oktober is er het Alzheimercafé – Trefpunt voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met dementie.

Gastsprekers deze avond zijn de heer en mevrouw Visser. Zij bezoeken regelmatig het Alzheimercafé, omdat één van beiden te maken kreeg met de ziekte dementie. Aly van Beijeren zal met dit echtpaar in gesprek gaan. Daarbij komen onder andere ter sprake, het ‘niet-pluis-gevoel’, de diagnose en de gevolgen in het dagelijks leven, alsook de vraag hoe beiden omgaan met de ziekte en hoe zij de toekomst tegemoet zien. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen aan de familie Visser en ervaringen uit te wisselen.

De inloop van de avond is om 19.00 uur en de aanvang is om 19.30 uur in Hotel Langewold in Roden.
Opgave is niet nodig en de entree is vrij toegankelijk. U krijgt een kop koffie aangeboden.
Voor informatie kunt u terecht bij Welzijn in Noordenveld 050 317 65 00.

Geen automatische alt-tekst beschikbaar.

Nieuw seizoen Alzheimercafé

Op donderdag 6 september start er weer een nieuw seizoen van het Alzheimercafé – Trefpunt voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met dementie.
Gastspreker is deze avond Jan Pieter van der Steen, Specialist Ouderengeneeskunde en kaderarts Psychogeriatrie bij Interzorg. Met als onderwerp ‘de eerste tekenen van de verschillende vormen van dementie’. Brenda van der Hoeven zal door middel van een interview in gesprek gaan om erachter te komen wat nu de eerste tekenen zijn en daarna ook te vragen naar de verschillende vormen van dementie.
Natuurlijk is er ook voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

De inloop van de avond is om 19.00 uur en de aanvang is om 19.30 uur in Hotel Langewold in Roden. Opgave is niet nodig en de entree is vrij toegankelijk. U krijgt een kop koffie aangeboden. Voor informatie kunt u terecht bij Welzijn in Noordenveld 050  3176500.

 

 

Respijtzorg toegelicht.

Je kunt alleen goed voor een ander zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt. In bijgevoegde korte animatiefilm wordt uitgelegd wat respijtzorg is.
Meer informatie over respijtzorg vind je ook op www.mezzo.nl.

Klik hier voor het filmpje.

Contactpunt Mantelzorg (CPM)

Wat is het Contactpunt Mantelzorg (CPM)
Het Contactpunt Mantelzorg zet zich in voor de mantelzorgers in Noordenveld. De groep bestaat uit zowel (ex)mantelzorgers als vrijwilligers en wordt ondersteund door WiN. De taken van het Contactpunt zijn onder andere: 

  • Het organiseren van bijeenkomsten met mantelzorgers, zowel informatieve als ontspannen bijeenkomsten. 
  • Het organiseren van de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg in november. 
  • Belangenbehartiging, bv. door aandacht vragen voor mantelzorg bij gemeenten, kerken, enz. 

De leden zijn Hennie Lutjes (voorzitter) (Langelo), Tine Beks (Roden), Trieneke Engels (Nietap), Saakje Haak (Roden) en Netty Pijpker (Steenbergen).
Mocht u contact willen hebben met één van de leden van het contactpunt dan kunt u mailen naar voorzittercpm@gmail.com 


Bijeenkomsten
Het CPM organiseert meerdere mantelzorgbijeenkomsten per jaar. Soms met een inhoudelijk thema en soms een ontspannen karakter. Mantelzorgers kunnen elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. De bijeenkomsten zijn afwisselend in Peize, Roden en Norg.
De ene keer overdag en een andere keer op een avond. Alle mantelzorgers zijn van harte welkom bij deze bijeenkomsten.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Opgave vooraf is niet verplicht maar wel wenselijk. 

Klik hier voor een overzicht van de komende bijeenkomsten. Onderaan deze pagina kunt u het verslag van de laatste bijeenkomst lezen.

Uitnodigingen ontvangen?
Als u de uitnodigingen voor de mantelzorgbijeenkomsten wilt ontvangen, dan kunt u dit aan ons doorgeven en dan ontvangt u elke keer een uitnodiging per post of per mail. U kunt zich hier aanmelden. De aankondigingen komen ook op deze website.  

 


Verslag van het bezoek van de mantelzorgers aan het Scheepstrakabinet
Zo’n 20 mantelzorgers hebben 6 juni j.l. gehoor gegeven aan de uitnodiging van het CPM (Contactpunt Mantelzorg) om een bezoek te brengen aan het Scheepstrakabinet. Het was prachtig weer dus de koffie, vergezeld door heerlijke cake en hertenkoek (gebakken door de cliënten van Promis Care) kon in de mooie Treftuin worden gedronken. Hennie Lutjes, voorzitter van het CPM maar ook vrijwilliger bij het Scheepstrakabinet, vertelde ondertussen iets over het gebouw en het ontstaan van het museum. Ook de andere activiteiten zoals “Met de juf op pad”, “Rondje rond de Brink” voor schoolkinderen werden benoemd. Hierna kon een korte wandeling gemaakt worden door de tuin. Men was zichtbaar onder de indruk van wat daar gemaakt wordt. De tuin is nog niet helemaal klaar maar ziet er al geweldig uit. Hulde aan de vrijwilligers. 

In het Scheepstrakabinet werd de documentaire over Hindericus Scheepstra vertoond. Deze documentaire is ook op TV Drenthe geweest. Er werd wat verteld over de leesplank, men kon schrijven met de kroontjespen en de lei met griffel. 

Voor de liefhebbers was er een wandeling rond de Brink (hier staat ook het beeldje van Ot en Sien) waarbij wetenswaardigheden werden verteld over de gebouwen en de mensen die er hebben gewoond. Via de Mensinge werd de wandeling beëindigd bij het beeld van Hindericus Scheepstra. De reacties van de mantelzorgers waren erg positief.

                   

 

 

Mantelzorgbijeenkomst 11 september

Het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld (CPM) organiseerde 11 september j.l. een bijeenkomst voor mantelzorgers met als thema neurologische aandoeningen. Hierbij kwamen vooral de gevolgen voor de mantelzorgers aan de orde. Het CPM had hiervoor Thea de Haan, werkzaam bij Punt voor Parkinson uitgenodigd. Dat hiervoor veel belangstelling was bleek wel uit het aantal aanwezigen. Behalve Parkinson zijn er nog vele neurologische ziekten. Thea de Haan begon met de vraag “hoe gaat het met u”. Een belangrijke vraag omdat de meeste aandacht van anderen vooral uitgaan naar de zieke. Dat de gevolgen voor de mantelzorger heel groot zijn wordt vaak niet (voldoende) gezien. Zo heb je te maken met de verminderde mobiliteit van de partner, ouder, kind. Ook karakterverandering kan voor grote problemen zorgen. De rollen worden omgedraaid; de relatie verandert; datgene wat je samen had, zoals plannen voor de toekomst, vallen weg. De maatschappij verwacht dat men veel langer thuis blijft wonen waardoor de belasting uiteindelijk overbelasting kan worden. Dat er door mantelverzorgers verschillend mee om wordt gegaan blijkt wel uit de gesprekken van deze avond. De draagkracht van de één is groter dan van de ander, maar duidelijk werd dat er een steeds groter beroep op mantelzorgers wordt gedaan met alle gevolgen van dien. De voorzitter kon constateren dat het een goede avond was.


Vakantietijd voor mantelzorgers

De zomer betekent voor veel mensen meer tijd voor jezelf, maar voor een (werkende) mantelzorger gaat dat niet altijd op. Terwijl dat juist zo belangrijk is!
De module ‘Mijzelf” van het platform M-Power kan ondersteuning geven om rust te nemen.
Klik hier om naar de website te gaan

 

Enquête voor mantelzorgers

Rijanke en Iris, twee studenten aan de Hanze Hogeschool in Groningen, doen onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in Noordenveld. Met een speciale enquête proberen zij te ontdekken waar nog behoefte aan is, waar eventuele knelpunten zitten en wat juist de goede punten van de ondersteuning aan mantelzorgers zijn. Eens per week werken zij op het kantoor van Welzijn in Noordenveld aan het Inwonersplein, aan hun onderzoek. ‘We willen de echte behoeftes van mantelzorgers in kaart brengen.’

foto van Welzijn in Noordenveld.

Rijanke en Iris volgen de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Vanuit die opleiding moeten zij een stage volgen. Welzijn in Noordenveld (WiN) klopte aan bij de Hanze Hogeschool, met de vraag of zij studenten konden leveren die onderzoek wilden doen naar de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers. De dames grepen deze opdracht aan als afstudeerproject en zijn al sinds februari bezig. ‘We lopen eens per week mee bij WiN’, vertelt Iris. ‘We verwachten ergens in juni onze stage af te ronden.’ Het belangrijkste voor de dames, is om er achter te komen of de verschillende activiteiten en methodes van WiN nog aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de mantelzorgers. ‘WiN organiseert bijvoorbeeld wel bijeenkomsten. Wij onderzoeken of er behoefte is naar meer van die bijeenkomsten, of dat ze het wellicht beter in een andere vorm kunnen doen’, legt Rijanke uit. Daarbij wordt ook gekeken naar andere maatschappelijke instanties. ‘We hebben rondgekeken bij vergelijkbare instanties in Hoogeveen, Leeuwarden en Groningen’, zegt Iris.

Om een goed beeld te krijgen bij de behoefte van de mantelzorgers, hebben de studiegenoten nu een enquête de deur uit gedaan. ‘Die enquête wordt vanuit WiN en de gemeente naar mantelzorgers in Noordenveld gestuurd’, zegt Iris. ‘Maar in totaal hebben we iets van zevenhonderd enquêtes verstuurd, terwijl er in werkelijkheid veel meer mantelzorgers zijn.’ Volgens Rijanke en Iris zou ongeveer één op de vijf mensen in Noordenveld mantelzorger zijn. ‘Er zijn mensen die dat van zichzelf niet weten. Die zijn wel degelijk mantelzorger, maar hebben niet dat idee’, legt Rijanke uit. Om ook die groep mantelzorgers te bereiken, staat de enquête nu online. Daarnaast is de enquête op te halen aan het Inwonersplein te Roden. ‘We willen zoveel mogelijk mantelzorgers bereiken. Op basis daarvan kunnen wij conclusies trekken over de ondersteuningsbehoefte in Noordenveld.’

De enquête is via www.welzijninnoordenveld.nl/mantelzorg te beantwoorden. Rijanke en Iris willen de resultaten van deze vragenlijst het liefst voor 26 april binnen hebben. Om meer mensen te stimuleren de enquête in te vullen, is er zelfs een verloting aan verbonden. ‘In principe is het een anonieme vragenlijst, maar om kans te maken op één van de drie prijzen, vragen wij om enkele gegevens’, verklaart Iris. Wat dat is? ‘Dat is nog een verrassing. Maar het zullen zeker leuke prijzen zijn.’ De belangrijkste resultaten van het onderzoek, zullen later online verschijnen. Uiteraard volledig anoniem.

Bron: De Krant