Ondersteuning bij Belastingaangifte

Wegens omstandigheden bieden wij dit jaar niet langer ondersteuning bij het doen van de belastingaangifte. In ons netwerk hebben we gevraagd waar een mogelijke oplossing voor u zou kunnen liggen.

In de bibliotheek van Roden liggen folders met daarin een doorverwijzing naar de CNV en FNV. In de bibliotheek in Leek is een belastingspreekuur voor iedereen die geen professionele hulp hiervoor kan inhuren. Meer informatie kunt u daarover vinden op de site van de bibliotheek in Leek.
Daarnaast zijn er administratie kantoren in Roden die ook betaalde ondersteuning bieden bij de belastingaangifte.

Mocht u vragen of ondersteuning nodig hebben op andere financiële gebieden buiten belastingzaken om,  dan kunnen wij u doorverwijzen naar het spreekuur van Humanitas op woensdagmorgen van 9.00 – 10.00 uur in het Inwonersplein, Schoolstraat 50 in Roden.

Wij hopen u op deze wijze toch de juiste doorverwijzing te hebben verstrekt.

Vacature bestuursleden WiN

Functie: Bestuurslid  

Binnen Welzijn in Noordenveld te Roden zijn we op zoek naar bestuursleden. De basis voor het functioneren van het bestuur van WiN is vastgelegd in de statuten en het directieregelement.  

Wat is WiN 

Welzijn in Noordenveld zet zich in voor alle inwoners, met name voor mensen in een kwetsbare positie. Meedoen en samenredzaamheid zijn belangrijk en geven waarde aan het leven. WiN ondersteunt individuen en het collectief, waar mogelijk met andere partijen. De inwoner staat voorop; het contact en de relatie met mensen zijn de basis van ons werk.  

WiN werkt aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Een samenleving waarin iedereen op eigen wijze mee kan doen en waarin mensen zeggenschap hebben over hun eigen leven en omgeving.  

Hoofdlijnen voor samenstelling bestuur 

Het bestuur onderschrijft de doelstelling van de stichting en zet zich in voor de vastgestelde visie en missie. 

Een samenstelling van mensen afkomstig uit het maatschappelijk middenveld, openbaar bestuur of bedrijfsleven. 

Een mix van mensen als afspiegeling van de maatschappij (man/vrouw, oud/jong). 

Bestuursleden zijn integraal verantwoordelijk, werken niet vanuit eigen portefeuilles. Bij de invulling van vacatures wordt rekening gehouden met aanwezige en gewenste competenties. 

Bij het vaststellen van het profiel voor een nieuw lid voor het bestuur wordt de PVT betrokken  

Het bestuur van WiN bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. 

Volgens rooster van aftreden, zittingstermijn is 3 jaar, met maximaal 2 keer een herbenoeming.  

Het bestuur vergadert maandelijks met de directeur. 

De functie is op vrijwillige basis, uiteraard is er een onkostenvergoeding wanneer je kosten maakt door je werkzaamheden bij WiN (bijvoorbeeld reiskosten).  

Een lid van het bestuur heeft: 

 • Brede blik 
 • heeft oog voor actuele ontwikkelingen in de maatschappij 
 • heeft affiniteit met de doelstelling van de stichting 
 • is in staat mee te werken aan het formuleren van strategische uitgangspunten  
 • Bestuurlijke kwaliteiten 
 • heeft algemene bestuurlijke kwaliteiten, bij voorkeur ervaring als bestuurslid van vereniging of stichting 
 • kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de organisatie en is niet gericht op operationeel beleid 
 • kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de stichting 
 • weet door het stellen van kritische vragen de stichting een spiegel voor te houden 
 • Gevoel voor samenwerken 
 • kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken 
 • is in staat om met anderen samen te werken als een team 
 • kan het bestuursbeleid binnen de stichting uitdragen  
 • heeft een relevant netwerk voor de stichting

Interesse? 

Ben je op zoek naar een leuke functie in het bestuur of wil je ervaring op doen als bestuurslid,  solliciteer dan door een motivatiebrief en CV te zenden vóór 23 februari 2020 t.a.v. Bestuur WiN, Vacature-19.006/EL naar info@welzijninnoordenveld.nl.  

Heb je interesse maar wil je nog wat meer informatie over de inhoud van de functie? Dan kun je contact opnemen met Johan Dijk, voorzitter van het Bestuur, via 06 20019639. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst. 

Mindfulness-training voor mantelzorgers

WiN organiseert een training mindfulness voor mantelzorgers. Mantelzorgers die de training hebben gevolgd, geven aan dat ze er veel aan hebben, zoals beter kunnen omgaan met stress en piekeren.

Wanneer je zorgt voor een naaste kun je je overbelast voelen. Hoe graag je het ook doet voor die ander die je dierbaar is. Dit kan zich uiten in moeheid, somberheid, onrust, piekeren of slapeloosheid. Of moeilijk kunnen ontspannen. De mindfulness cursus biedt oefeningen om de aandacht te trainen. Je leert hoe je ook in moeilijke, stressvolle omstandigheden voor jezelf kunt blijven zorgen.

De training start op 20 januari 2020 en is op 8 maandagmiddagen van 13.30 tot 16.00 uur in de Brinkhof in Norg. Aan de training gaat een individueel gesprek vooraf.

De gemeente Noordenveld maakt het mogelijk dat mantelzorgers deze gerenommeerde training kosteloos kunnen volgen.

Aanmelden kan via deze link

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jannie Houwing van WiN tel 050-3176500

Theatervoorstelling What if…

Ben je leerkracht, trainer of docent op een school of sportieve of culturele club in Noordenveld?
Kom dan naar de *gratis* theatervoorstelling What if…
over hoe het is om jonge mantelzorger te zijn.

Donderdag 28 november

De toegang is gratis Locatie: Theater Winsinghhof in Roden

1 op de 4 kinderen is jonge mantelzorger (jmz’er), soms zichtbaar, soms onzichtbaar… Welzijn in noordenveld nodigt jullie uit om op luchtige wijze een kijkje te nemen in de wereld van jonge mantelzorgers voor een beetje extra begrip, openheid, meer kennis en een beetje humor…What if… is bedacht en wordt uitgevoerd door theatergroep Bint. Na de voorstelling wordt kort met elkaar nagepraat.

Donderdag 28 november theater Winsinghhof Roden

Toegang gratis

Keuze uit een voorstelling van 16.00 tot 17.30 uur en een voorstelling van 19.00 tot 20.30 uur

Aanmelden via aanmelden@stwin.nl o.v.v. naam en voorkeur voor de middag- of avondvoorstelling.

Meer informatie: Welzijn in noordenveld, 050 3176500

Maand van de Mantelzorg

Met elkaar zetten we mantelzorgers in het zonnetje. Doe je mee?

Heb je een buurmeisje die zorgt voor haar langdurig zieke moeder, een collega die voor zijn ouders zorgt of een goeie vriendin die veel van haar tijd besteedt aan het zorgen voor haar partner?

1 op de 3 mensen is mantelzorger en we kunnen niet zonder ze! Daarom is November de maand van de Mantelzorg. Uit je waardering!

In november zijn er leuke activiteiten voor mantelzorgers.
Klik voor meer informatie en opgave op onderstaande knoppen.
Alle bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk.

Met elkaar?!

Welzijn in Noordenveld is in beweging. “Met het openen van locaties in de Brinkhof in Norg, Trefpunt Scheepstra in Roden en binnenkort ook een locatie in Peize zijn we dichterbij en kunnen we mensen en organisaties beter helpen” Aldus directeur Elisa Ligt.

Naast de nieuwe locaties is WiN de afgelopen tijd tal van samenwerkingsverbanden aangegaan met o.a. Beweegdorp Norg, de Bibliotheek, Groenzorg Norg, de Hervormde kerk en Bij de Buren Veenhuizen. Het doel is helder: Organisaties verbinden zodat er een stevig netwerk ontstaat dat mensen helpt om volop mee te kunnen doen in onze samenleving. Samen afspraken maken en er op vertrouwen dat dit ook uitgevoerd wordt.

“Een mooi voorbeeld is het collectief dat we hebben bereikt in Norg. Daar is samen met verschillende organisaties een weekrooster gemaakt met activiteiten waar iedereen zo mag aanschuiven. Door de planningen op elkaar af te stemmen kunnen nu ook mensen zonder dagbestedingsindicatie kiezen op welk moment ze met een groep mee willen doen. “ Dergelijke initiatieven zijn alleen mét elkaar waar te maken.

Omdat ‘met Elkaar’ de komende tijd de focus heeft staat dit voortaan onder het logo van WiN. “Het is een kleine aanpassing en herinnert ons er aan dat we in alle dingen die we doen de verbinding willen zoeken en mensen actief willen laten deelnemen. We gaan geen stapels briefpapier vernietigen of pennen weggooien, we houden duurzaamheid en ‘voor elkaar’ is ook nog steeds op ons werk van toepassing.”

MOJ

Ben jij tussen de 12 en 23 jaar?
Weet dat er altijd iemand voor je klaar staat!

MOJ biedt een maatje die aandacht heeft voor jou.
Een MOJ is een persoon die samen met jou op ontdekkingsreis gaat en waar nodig advies geeft en een steuntje in de rug biedt.
En niet te vergeten; waarmee je het ook vooral leuk hebt en er is voor jou.

Ben je nieuwsgierig naar MOJ? Neem dan contact met ons op!

050 3176500

moj@stwin.nl

Repair Café nu ook in Norg

Op woensdag 18 september komt het Repair Café van 14.00 tot 16.30 uur naar De Brinkhof in Norg. Dit in de ruimte van het Trefpunt van Welzijn in Noordenveld.

‘Het Repair Café Noordenveld gaat dit jaar het zesde seizoen in. We zitten al vier jaar op onze vaste stek in de Doopsgezinde Kerk aan de Padkamp in Roden en dat bevalt prima,’ zegt initiatiefnemer Richard Ton. Ondanks de goede plek in Roden is er op verzoek van inwoners van Norg nu ook een tweetal bijeenkomsten in De Brinkhof en wel op 18 september en 16 oktober.

Alle Noordenvelders zijn welkom in Norg voor een reparatie die samen met de vrijwilligers wordt uitgevoerd. Als er nog oude of kapotte spullen in uw huis, schuur of tuin liggen kunt u ze ook nu weer bij en met ons ter reparatie aanbieden. Richard Ton: ‘Zoals gebruikelijk zitten onze vrijwilligers, en dat zijn een dozijn mannen en vrouwen, weer klaar om met goede moed met de te repareren spullen aan de slag te gaan. Voor wie ons nog niet kent, wij repareren allerlei kleinere apparaten, speelgoed, klokken en kleding en dergelijke. Wat we niet doen zijn fietsen, computers en stoffering, hiervoor zijn er al andere diensten in onze gemeente. Alles gaat vrijwillig, ook de bijdrage die u kan leveren om onze kosten te dekken.’

Opgeven hoeft van tevoren niet, wie iets te repareren heeft is welkom op woensdag 18 september in de Brinkhof. Wie moeite heeft om met te repareren spullen naar de Brinkhof te komen in verband met bijvoorbeeld vervoer kan hiervoor hulp en informatie krijgen bij het buurtwerk van WiN locatie Norg krijgen 050 317 65 00.

Scootmobielrit

Zien wij u op woensdagmiddag 18 september bij de volgende scootmobielrit? We hopen het! De rit start om 14.00 uur vanaf Zorgplaza, Kanaalstraat 27 in Roden. Wel van tevoren aanmelden bij WiN, 050 317 65 00 of via aanmelden@welzijninnoordenveld.nl
Er kunnen maximaal 15 mensen meedoen en de rit is ongeveer 15 kilometer lang. Deelname is gratis. Tussendoor is er een pauze met koffie, thee en wat lekkers. Dit wordt aangeboden door Zorgplaza. Mocht u geen scootmobiel hebben, maar toch mee willen, dan kunt u er één lenen. Ook de verkeersregelaars en vrijwilligers zullen van de partij zijn. De organisatie is in handen van Welzijn in Noordenveld, Toegankelijk Noordenveld, Zorgplaza en Wandelen Rond Roden.

Bevrijding en Vrijheid

Volgend jaar wordt in heel Nederland 75 jaar bevrijding herdacht en gevierd. Ook in Noordenveld willen we dit niet zomaar voorbij laten gaan. Het zou mooi zijn als we het gehele jaar door in Noordenveld een programma hebben met als thema ‘Bevrijding en Vrijheid’. Vanuit de gemeente en provincie komt hiervoor een budget beschikbaar voor de ondersteuning van activiteiten.Op woensdag 18 september 2019 kunnen organisaties hun plannen presenteren vanaf 19.30 uur in Noorderkroon 100 in Roden. Meld uw organisatie aan via www.gemeentenoordenveld.nl/vrijheid