NLdoet op zoek naar vrijwilligers!

Er zijn op dit moment meer dan 20 organisaties en verenigingen die al verschillende klussen hebben aangemeld voor de NLdoet dagen op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart in onze gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om een muziekvereniging, sport verenigingen, scouting, zorgboerderij Promens Care, dorpshuis Roderwolde, dorpshuis Altena, Kledingbank, IVN, heemtuin Peize, natuurvriendenhuis Allardsoog, maneges, Treftuin Roden, zwembad Veenhuizen, school de Sprank, school de Parel, verzorgingscentrum de Hullen en de kerk van Peize.

Heel veel leerlingen van het voortgezet onderwijs doen mee. Er zijn nog extra vrijwilligers nodig om alle klussen te klaren in de organisatie of begeleiding. Kies een leuke klus uit en doe mee met uw familie, vrienden of buren. Een ieder kan zich aanmelden als vrijwilliger via de landelijke site van NLdoet. Deze is te bereiken via de website van het Oranjefonds. Informatie bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk Noordenveld, Jannie Houwing tel. 050 317 65 00, mail steunpuntvrijwilligers@welzijninnoordenveld.nl.