Mantelzorgondersteuner

U kunt bij de mantelzorgondersteuner terecht voor allerlei vragen over mantelzorg. Ze kan helpen bij het zoeken van praktische oplossingen maar u ook een luisterend oor bieden. Dit kan telefonisch maar ook door het maken van een afspraak. Ze kan bij u thuis op bezoek komen of u kunt bij haar langs komen (Inwonersplein Roden).  

Neem gerust contact op via mantelzorg@welzijninnoordenveld.nl of 050 317 65 00.

Voorbeelden van vragen aan de mantelzorgondersteuner
Bij mijn man is Alzheimer vastgesteld, er zijn steeds meer zaken waar we tegen aan lopen momenteel. Eigenlijk kan mijn man niet al te lang alleen thuis zijn. Hij was vroeger heel actief, vooral in de muziek, dit mist hij ook. Hoe kan ik toch mijn dingen blijven doen en kan mijn man ook een fijne (dag)besteding krijgen?  

Na een bezoekje van de mantelzorgondersteuner aan dit echtpaar zijn er de volgende acties in gang gezet: 

    • Misschien kan er, op de vaste avonden dat mevrouw weg is, een vrijwilliger worden ingezet om de avond met meneer door te brengen? Het mooiste zou zijn als dat een vrijwilliger is die ook enige affiniteit met (klassieke) muziek heeft. Zodat er samen naar muziek kan worden geluisterd of wellicht samen muziek gespeeld kan worden. De mantelzorgondersteuner zal deze specifieke vraag overleggen bij het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP).  
    • Alvast gaan oriënteren op mogelijke dagbesteding voor meneer. Misschien is het nu nog niet zo ver? Maar als het straks heel snel gaat dan hoef je niet hals over  kop beslissingen te nemen. Nu kan er rustig gekeken worden naar de mogelijkheden hier in de buurt en wat passend is. De mantelzorgondersteuner zal nogmaals aan de Noordenveldwerker vragen om contact op te nemen om informatie te geven over de mogelijkheden.  
  • Al pratend komen we ook op het Geheugenkoor van de Hullen. Misschien kan meneer hier toch nog iets betekenen met zijn muziek? De mantelzorgondersteuner spreekt af om dit even uit te zoeken en stuurt de informatie door. 

Ik wil graag met mijn tienerdochters op vakantie maar hoe moet dat dan met mijn moeder die dementie heeft?
De moeder wordt steeds vergeetachtiger. Dagelijks komt thuiszorg voor de persoonlijke verzorging. De andere dagelijkse zorg doet de mantelzorger. Ze durft geen week weg vanwege de zorg voor haar moeder. De kinderen van de mantelzorger vinden dat hun moeder te weinig tijd heeft voor ze heeft. 

Antwoord:
Een oplossing kan logeeropvang (respijtzorg) zijn voor moeder.Dit kan bijvoorbeeld voor 1 week. Moeder gaat dan een week ‘uit logeren’ in een instelling waar 24 uurs toezicht is en verzorging. Hiervoor zijn verschillende locaties mogelijk.  Met deze optie kan  de mantelzorger een week met vakantie en weet ze dat moeder in goede handen is. Voor de aanvraag van respijtzorg kunt u contact opnemen met een Noordenveldwerker. Tel. 050 502 72 23.


Vrijwillige Hulpdienst

De Vrijwillige Hulpdienst is bedoeld voor mensen die wat hulp kunnen gebruiken omdat hun directe omgeving die niet altijd kan bieden. Het kan gaan om boodschappen doen, voorlezen, wandelen, mee naar het ziekenhuis of regelmatig een bezoekje brengen. De medewerkers van het VIP (Vrijwilligers Informatie Punt) helpen bij het oplossen van de hulpvragen.
Heeft u een hulpvraag? Geef het door via deze link of bel 050 317 65 00. 

Naast de inzet van vrijwilligers kent WiN ook specifieke inzet van zorgvrijwilligers in mantelzorgsituaties. Zie Respijtzorg voor meer informatie. 


Netwerkcoach  

Wilt u nieuwe mensen leren kennen of oude contacten herstellen? Heeft u daarbij wat hulp nodig?
Eén van onze geschoolde vrijwillige netwerkcoaches helpt u graag op een praktische manier bij het vergroten en onderhouden van uw sociale netwerk. De netwerkcoach is er bijvoorbeeld voor mantelzorgers die intensief mantelzorg hebben gegeven waardoor bestaande contacten zijn verwaterd of verbroken, of voor ouderen waarbij de kring van bekenden en vrienden steeds kleiner is geworden. 

Kosten: Aan het inschakelen van een netwerkcoach zijn geen kosten verbonden.
Informatie en aanmelding: WiN, tel. 050 317 65 00

Overige diensten
WiN kent ook nog allerlei andere diensten. Klik hier voor een overzicht van alle diensten.