Wilt u informatie over de mogelijkheden van respijtzorg in Noordenveld,
neem dan contact op met onze mantelzorgconsulent Froukje Temming via 050-3176500.

Respijtzorg staat voor vervangende zorg. Door hulp in te schakelen van een vrijwilliger of beroepskracht kunt u er als mantelzorger een dagdeel, weekend of zelfs langere tijd tussenuit.

Veel mantelzorgers geven aan zich overbelast te voelen. Om dit te voorkomen of verbeteren, is het aan te raden om uzelf momenten te geven waarop u nieuwe energie opdoet. Het kan zijn dat u graag een avond per week wilt sporten. Of dat u behoefte heeft aan een weekend voor uzelf. Of misschien bent u zelf niet fit of wacht u een operatie. Allemaal gegronde redenen waarom hulp geboden is. Want om goed voor de ander te kunnen zorgen, is het belangrijk dat u goed voor uzelf zorgt. Heeft u vragen neem dan contact met ons op.

 

Respijtzorg

Bron: Zuster Jansen Particuliere Thuiszorg
Respijtzorg geeft mantelzorgers de kans om even ‘pauze’ te nemen van dagelijkse zorg. Een mantelzorger is geen beroepsmatige zorgverlener, maar draagt (vaak) onbetaald de zorg voor een zieke. Meestal verzorgen mantelzorgers een gehandicapte of chronisch zieke partner, ouder, kind, ander familielid, vriend of kennis.

Wat is respijtzorg precies?

Omdat mantelzorgers vaak dagelijks de zorg dragen, wordt het leven van de mantelzorger hier sterk door beïnvloed. Het hele dagelijkse leven draait om de zorg van de ander. Met behulp van respijtzorg kan de mantelzorger de zorg tijdelijk of volledig overdragen om eigen dingen te doen. Op die manier raakt de mantelzorger niet overbelast en heeft de mantelzorger ook de mogelijkheid om tijd te besteden aan andere familieleden, vrienden, werk, een vakantie of hobby’s. De zorg wordt overgedragen aan iemand anders. Dit kan iemand uit eigen omgeving zijn, maar er zijn ook vrijwilligers die zorg kunnen overnemen. Hier zijn diverse vrijwilligersorganisaties voor, waaronder Vrijwillige Thuishulp en Buddyzorg. Voor beroepsmatige zorg is een indicatie vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg) nodig.

Vormen van respijtzorg

Er zijn verschillende vormen van respijtzorg. Het kan incidenteel of structureel zijn. Zo is er bijvoorbeeld een eenmalige overname, die kan worden ingezet wanneer de mantelzorger op vakantie gaat. Respijtzorg kan daarnaast ook elke week of maand plaatsvinden. Afhankelijk van de situatie kan de respijtzorg kortdurig of langdurig zijn. Het kan gaan om een dagdeel, of om een week. Daarnaast kan de respijtzorg thuis worden aangeboden, maar het kan ook om zorg buitenshuis gaan. Dit laatste kan gaan om dagopvang of een tijdelijke opname in een verzorgingshuis, maar ook om een vakantie in een zorghotel. Er zijn dus veel verschillende mogelijkheden, waardoor het mogelijk is om een vorm van respijtzorg te vinden die goed bij de situatie past.

Kosten respijtzorg

De kosten van respijtzorg verschillen per situatie. Ontvangt u respijtzorg van een vrijwilliger, dan kost de zorg u niets. Ook kan uw zorgverzekering (deels) respijtzorg betalen. Het is ook mogelijk dat u voor respijtzorg een indicatie nodig heeft van het CIZ Met een Wlz-indicatie of een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u dan respijtzorg deels vergoed krijgen. Vaak geldt er wel een eigen bijdrage. De hoogte hiervan wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Expertisecentrum Mantelzorg, het landelijke kenniscentrum voor mantelzorgondersteuning, maakte een handige infographic over de verschillende mogelijkheden van respijtzorg, en het regelen ervan:

infographic respijtzorg