‘Je kunt alleen goed voor een ander zorgen wanneer je ook goed voor jezelf zorgt’
Delen van de zorg is daarom belangrijk. Dat kan echter alleen als u de zorg op een verantwoorde manier kunt overdragen. Op een manier die bij u past.
Dit wordt ook wel respijtzorg genoemd. 

Respijtzorg houdt in dat de zorg van een mantelzorger tijdelijk wordt overgenomen. Dit kan eenmalig zijn maar ook zeer regelmatig, voor enkele uren of een paar weken lang. Soms gaat het om zorg aan huis, bijvoorbeeld verleend door een vrijwilliger. Maar de zorgvrager kan ook naar een dagopvang, logeerhuis of vakantiewoning gaan. Het maken van een aangepaste groepsreis, al dan niet samen met de mantelzorger behoort ook tot de mogelijkheden.
 

Dagbesteding/dagopvang
Gespecialiseerde dagopvang kan structuur en een zinvolle invulling geven aan de dagelijkse gang van zaken van uw naaste. Tegelijkertijd krijgt u als mantelzorger tijd voor uzelf. De zorg voor uw naaste kan met dagopvang één of meerdere dagdelen per week worden overgenomen.

Er zijn verschillende soorten dagopvang. Bij dagbesteding ligt de nadruk op gezelligheid en ontspanning. Bij dagbehandeling is de begeleiding in handen van een multidisciplinair team met gespecialiseerde verzorgenden. In de dagopvang (ook wel huiskamerproject genoemd) ligt de nadruk op samen koffie drinken en eten, spelletjes doen en af en toe een gezamenlijk uitstapje. Er bestaan ook zorgboerderijen en ontmoetingscentra met gespecialiseerde opvang voor bijvoorbeeld mensen met dementie.
Laat u vooral ook adviseren door de huisarts, wijkverpleegkundige of de Noordenveldwerker. Zij kennen het aanbod in de gemeente Noordenveld (en omstreken).

De gemeente is verantwoordelijk voor de dagopvang. De gemeente kan helpen de beschikbare opvangmogelijkheden in kaart te brengen en de oplossing te kiezen die het best past bij uw situatie.
In de gemeente Noordenveld gaat dit via de Noordenveldwerker.
De Noordenveldwerker is telefonisch bereikbaar via tel. 050 5027222 keuzemenu 1 op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur. U kunt ook een mail sturen naar vraag@noordenveldwerker.nl 


Zorgvrijwilligers 

Het inzetten van een vrijwilliger om de mantelzorger te ontlasten is ook een vorm van respijtzorg. Bij Welzijn in Noordenveld zijn diverse zorgvrijwilligers actief. Zij hebben een specifieke training gehad en kunnen ingezet worden in mantelzorgsituaties. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Vrijwilligers Informatie Punt van WiN, tel. 050 3176500. 


Hulp van omgeving
Hulp uit de omgeving vragen is niet voor iedereen even gemakkelijk. Veel mantelzorgers vinden dat ze het zelf moeten (kunnen) doen. Maar dat hoeft niet. Misschien kunnen we u met de volgende tips een beetje op weg helpen: 

  • Begin zo vroeg mogelijk in het ziekteproces met anderen om hulp te vragen. Hoe eerder u vraagt hoe vertrouwder het ook wordt. 
  • Begin vandaag en kijk niet alleen naar de beren op de weg. 
  • Maak wel duidelijk waarom u iets wilt: als de ander begrijpt wat er aan de hand is, is de motivatie om te helpen groter. 
  • Betrek anderen. Probeer niet alles alleen te bedenken, want u heeft net als ieder ander blinde vlekken. Anderen kunnen op een heel andere manier
   naar de situatie kijken en andere oplossingen bedenken. 
  • Stel een duidelijke concrete vraag. Maak duidelijk wat u graag wilt. Als u dat niet precies weet, dan kunt u ook een vraag stellen die oproept
   tot actie, tips of hulp. Wie moet ik vragen voor…? Wat kan ik doen om…? Hoe pakken we dit aan? Dit nodigt anderen uit om mee te denken. 
  • Benoem wat u van een ander verwacht. 
  • Vertel de achtergronden. Mensen zijn dan vaak eerder bereid om te helpen of kunnen meedenken. Door met mensen hierover te praten komen er vaak ook heel andere ideeën op tafel dan u zelf in gedachten had. 
  • Ga luisteren naar de antwoorden. Niet meteen zeggen: ,,Ach dat lukt toch niet, want…” Anders hebben de mensen geen zin meer om verder mee te
   denken. Soms ontstaan juist heel goede ideeën als men even op een andere manier denkt. 
 • Vul niet in voor een ander. Denk niet: ,, Andere mensen hebben het al zo druk, die wil ik niet vragen”. Soms vinden ze het heel fijn om iets concreets te
  doen. Als u niet met elkaar praat is niet duidelijk waar de behoefte ligt. 

Expertisecentrum Mantelzorg, het landelijke kenniscentrum voor mantelzorgondersteuning, maakte een handige infographic over de verschillende mogelijkheden van respijtzorg, en het regelen ervan:

infographic respijtzorg