Mantelzorgwaardering 2018  

De gemeente Noordenveld biedt de mogelijkheid tot een financiële waardering aan mantelzorgers. Deze waardering bedraagt € 200,00 per kalenderjaar.
De waardering moet worden aangevraagd door de hulpvrager (degene die mantelzorg ontvangt). De verdeling van de waardering over de mantelzorgers is daarna aan de hulpvrager.
In uitzonderlijke gevallen (bijv. als er sprake is van dementie) kan een mantelzorger de aanvraag namens de hulpvrager doen.
Mensen die in het voorgaande jaar de waardering hebben ontvangen krijgen begin april van het nieuwe jaar automatisch een brief met een aanvraagformulier.
Het formulier moet ieder jaar opnieuw worden ingevuld en teruggestuurd.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor mantelzorgwaardering
– De hulpvrager woont in de gemeente Noordenveld.
– De hulp wordt verleend op basis van een sociale relatie.
– De waardering geldt voor het kalenderjaar waarin deze wordt aangevraagd.
– De waardering wordt één keer per kalenderjaar toegekend.
– Het moet gaan om mantelzorg die langdurig (langer dan 3 maanden) en intensief (meer dan 8 uur per week gegeven wordt. 

Aanvragen
U kunt de mantelzorgwaardering aanvragen via de Noordenveldwerker. In principe gebeurt de aanvraag door middel van een keukentafelgesprek, maar soms ook telefonisch. U kunt contact opnemen met de Noordenveldwerker via vraag@noordenveldwerker.nl  of 050 5027222 keuzeoptie 1. Digitaal aanvragen bij de gemeente kan via de link  Aanvraag waardering mantelzorg.

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

De gemeente is verantwoordelijk (vanuit de Wmo) voor de ondersteuning van mensen die thuis hulp nodig hebben. Vaak zijn bij de hulp thuis ook mantelzorgers betrokken. Het is belangrijk dat de ondersteuning op maat is. De gemeente onderzoekt wat de situatie van de hulpvrager is, wat haar/zijn omgeving hierin doet en welke professionele ondersteuning nodig is. Het onderzoeken van de situatie en overleggen met betrokkenen gebeurt vaak tijdens een keukentafelgesprek met een Noordenveldwerker.  

 

Noordenveldwerkers 

Voor alle vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kunt u terecht bij de Noordenveldwerker. De Noordenveldwerkers zijn goed op de hoogte van de ondersteuningsmogelijkheden voor hulpvragers en hun mantelzorger(s). De Noordenveldwerker is op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar via tel. 050 5027222 keuzeoptie 1. U kunt ook een mail sturen naar vraag@noordenveldwerker.nl 

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning  

Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning rondom zorg, wonen, onderwijs, werken en inkomen. 
Bij een keukentafelgesprek met de Noordenveldwerker kunnen zorgvragers en ook mantelzorgers een beroep doen op de cliëntondersteuning.  

Deze ondersteuning is onafhankelijk en gratis. In Noordenveld wordt de ondersteuning, op aanvraag geboden door MEE Drenthe. U kunt rechtstreeks contact opnemen via tel. 0592 303 999 of post@meedrenthe.nl.

 

Thuiszorg 

Als mantelzorger kunt u ook contact hebben en ondersteuning krijgen van medewerkers van de Thuiszorg. Veel thuiszorgorganisaties hebben gespecialiseerde verpleegkundigen in dienst. Te denken valt aan een psychogeriatrisch verpleegkundige (kennis van bijv. dementie) of een Parkinsonverpleegkundige.
Zij kunnen informatie geven over het proces van de ziekte en advies geven hoe ermee om te gaan.

Er zijn diverse thuiszorgorganisaties actief in onze gemeente. In de gemeentegids staat een overzicht van aanbieders van thuiszorg. Voor de digitale versie kunt u kijken op http://www.lokaaltotaal.nl/noordenveld/organisaties-en-verenigingen/t/thuiszorg

Team 290

Team290 begeleidt mensen met dementie en hun mantelzorgers.
Casemanagers regelen de zorg die nodig is. Zo kunt u langer thuis blijven wonen. Team290 is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, met een vorm van dementie of als er een vermoeden bestaat dat u deze ziekte heeft. Team290 begeleidt mensen die zelfstandig wonen in hun eigen huis of in een woonzorgcentrum. Dat doen ze in de provincies Groningen en Noord-Drenthe. De mantelzorger kan ook rekenen op ondersteuning.
U kunt gerust contact opnemen met Team290 om uw situatie te bespreken. Als u zich wilt aanmelden voor begeleiding en behandeling door Team290, dan heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of medisch specialist.
Het secretariaat is bereikbaar via tel. 050 522 38 00 op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
Het e-mailadres is secretariaat@team290.nl

Mantelzorgwoningen 

Een mantelzorgwoning is een aangepaste woning, die rekening houdend met de wettelijke eisen, in de tuin kan worden geplaatst. Onder bepaalde voorwaarden kan zonder omgevingsvergunning een mantelzorgwoning worden geplaatst op het terrein waarop al een huis staat. Meer informatie staat op de website van de gemeente Noordenveld, https://www.gemeentenoordenveld.nl/wonen_en_leven/zorg_en_welzijn/mantelzorg/huisvesting_voor_mantelzorg.

Uitleen hulpmiddelen

Medipoint
Voor het lenen, huren en kopen van hulpmiddelen, verpleegartikelen en wellness-producten kunt u terecht bij Medipoint.

Hulpmiddelen die gratis vanuit de Zorgverzekeringswet geleend kunnen worden zijn bijvoorbeeld een rolstoel, bedverhogers of een hoog-laagbed. Er zijn artikelen te huur zoals krukken, rollator of looprekje. Overige hulpmiddelen zijn verkrijgbaar in het verkoopassortiment. Voor het lenen van hulpmiddelen is een geldig legitimatiebewijs en een pasje van de zorgverzekeraar nodig.
Voor meer informatie en uitleenpunten in de buurt kunt u kijken op de website www.medipoint.nl of bellen naar 088 1020100.

Zorgplaza
Voor het huren van hulpmiddelen kunt u ook terecht bij Zorgplaza Roden. Als een artikel incidenteel of kortdurend nodig is, dan is het prettig dat u deze artikelen kunt huren. In de winkel treft u een groot, kwalitatief hoog verhuurassortiment aan. Wilt u een artikel eerst uitproberen dan biedt verhuur u de mogelijkheid om te ervaren of het product daadwerkelijk aan uw verwachtingen voldoet.
Voor meer informatie en de tarieven voor verhuur kunt u kijken op www.zorgplazanoord.nl.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met Zorgplaza, 050 7370340.

Dementheek

De Dementheek is een uitleen die bedoeld is voor personen met beginnende dementie, mantelzorgers, familieleden en belangstellenden.
U kunt er aangepaste spellen, (informatieve) boeken, voorlichtingsfilms en films over vroeger lenen. Daarnaast zijn er ook mappen ter inzage met aangepaste producten en met aangepaste vakantie- en recreatiemogelijkheden. Ook is er een duofiets met trapondersteuning te huur. 

De Dementheek is gevestigd in Leek bij de Open Inloop van het Borghuys, van Panhuyslaan 16, Leek, tel. 0594 552792.
U kunt bij de Dementheek terecht van maandag t/m donderdag van 9.30 tot 12.30 uur.
Voor meer informatie en de catalogus kunt u kijken op www.dementheek.nl  

Tips voor het afsluiten van een zorgverzekering bij mantelzorg

Klik voor meer informatie op https://bit.ly/2BtKp4A