Het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld zoekt versterking van één persoon uit Peize en één persoon uit Norg  die zich in willen zetten voor de mantelzorgers in de gemeente Noordenveld. Het Contactpunt bestaat uit (ex) mantelzorgers en vrijwilligers uit de grotere kernen van Noordenveld. We vinden het belangrijk dat er uit de verschillende kernen leden vertegenwoordigd zijn.

Het Contactpunt biedt informatie bijeenkomsten voor mantelzorgers aan en organiseert bijeenkomsten ter ontspanning. Daarnaast behartigen we de belangen van de mantelzorgers en houden de regelgeving over mantelzorg in de gaten. We worden ondersteund door Welzijn in Noordenveld in de persoon van Jannie Houwing. Voor vragen of ondersteuning kunt u altijd bij haar terecht, tel. 050-3176500 of via de mail janniehouwing@welzijninnoordenveld.nl).

Ook zijn we vertegenwoordigd in het Drents Platform Mantelzorg. Dit Platform organiseert twee keer per jaar bijeenkomsten met de Contactpunten in alle gemeenten van Drenthe. Op deze bijeenkomsten worden ervaringen en tips uitgewisseld. We zoeken iemand die mantelzorger is of affiniteit met mantelzorg heeft. Wilt u meer informatie dan kunt u dit vinden op onze website www.mantelzorgnoordenveld.nl.