Er zijn websites waarop u nadere informatie vindt over uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met mantelzorg.
Hieronder een overzicht.

Algemeen
mantelzorg.nl
de landelijke organisatie die opkomt voor de belangen van mantelzorgers.  Zij bieden ondersteuning en advies. Klik hier voor de laatste nieuwsbrief.

Reisgids in de Mantelzorg. Mantelzorgers raken bij de zorg voor hun partner of ouder vaak de weg kwijt in het oerwoud van regels en emoties. Daarom is er nu de Reisgids Mantelzorg die mantelzorgers helpt hun weg te vinden in de wereld van de zorg voor ouderen. Met een indeling naar vier ‘mantelzorgroutes’, want de ene zorg is de andere niet. Iemand met een gebroken arm heeft andere hulp en verzorging nodig dan iemand met dementie. Bij iedere route geven we volop praktische tips om snel en efficiënt de juiste weg (terug) te vinden. Kijk voor meer informatie op https://www.reisgidsmantelzorg.nl/

www.werkenmantelzorg.nl
combinatie werk en mantelzorg.

www.meedrenthe.nl
ondersteuning voor mensen met een beperking of een chronische ziekte.

www.zorgverzekering.org
informeert mensen op een onafhankelijke en objectieve manier over de belangrijkste thema’s rondom zorgverzekeringen en de zorg in Nederland.

www.familievan.nl
hulp voor familie, vrienden en kennissen van mensen met psychische problemen.

www.goedvertegenwoordigd.nl
een wegwijzer voor het regelen en uitvoeren van goede vertegenwoordiging voor familie en naaste als die de regie zelf niet (meer) kan voeren.

www.verwijzingswijzer.nl  een overzicht van aanbieders in de gemeente die hulp kunnen leveren en de vorm van hulp die wordt geboden.

www.handeninhuis.nl
regelt met behulp van enthousiaste vrijwilligers in heel Nederland 24-uurs vervanging van mantelzorgers in die situatie waar de hulpvrager zonder de hulp van de mantelzorger niet alleen thuis kan blijven.

www.hetbehoudenhuis.nl
Het Behouden Huys biedt kankerpatiënten en hun naasten professionele en betrokken begeleiding bij de verwerking van de psychische, sociale en lichamelijke gevolgen van kanker.

Regel apps: zorg delen met anderen en afspraken plannen via de app
www.carenzorgt.nl
www.nettie.nu

Jonge mantelzorgers
www.kopstoring.nl
voor jongeren die een vader of moeder met psychische of verslavingsproblemen hebben.

https://2becool.nl/
algemene site voor jongeren waar je zelf kunt testen of je een jonge mantelzorger bent.

www.brussenkreetjes.nl
de site van Jel die de zorg heeft voor een broertje met het syndroom van Down. Op haar site vertelt ze wat ze allemaal meemaakt en laat ze ook andere jonge mantelzorgers aan het woord.

www.kankerspoken.nl
Deze site biedt hulp aan kinderen met een ouder met kanker. Ook voor ouders, vrienden, bekenden, leerkrachten en hulpverleners is deze site een bron van informatie. 

Websites ziektebeelden
www.dementie.nl
dementie

www.trimbos.nl
beknopte informatie over psychiatrische ziektebeelden

www.parkinsonnet.nl
ziekte van Parkinson

www.hersenstichting.nl
hersenaandoeningen

www.nah.nl
niet aangeboren hersenletsel