Hulp vragen is niet voor iedereen even gemakkelijk.
Misschien kunnen we u een beetje op weg helpen.

 • Begin zo vroeg mogelijk in het ziekteproces met anderen om hulp te
  vragen. Hoe eerder u vraagt hoe vertrouwder het ook wordt.
 • Begin vandaag en kijk niet alleen naar de beren op de weg.
 • Maak wel duidelijk waarom u iets wilt: als de ander begrijpt waarom u iets
  wilt, is de motivatie om te helpen groter.
 • Betrek anderen Probeer niet alles alleen te bedenken, want u heeft net als
  ieder ander blinde vlekken. Anderen kunnen op een heel andere manier
  naar de situatie kijken en andere oplossingen bedenken.
 • Stel een duidelijke concrete vraag. Maak duidelijk wat u graag wilt. Als u
  dat niet precies weet wat u wilt, dan kunt u ook een vraag stellen die oproept
  tot actie, tips of hulp. Wie moet ik vragen voor…? Wat kan ik doen om…?
  Hoe pakken we dit aan? Dit nodigt anderen uit om mee te denken.
 • Benoem wat u van een ander verwacht.
 • Vertel de achtergronden. Mensen zijn dan vaak eerder bereid om te
  helpen of kunnen met je meedenken. Door met de mensen hierover te
  praten komen er vaak ook heel andere ideeën op tafel dan u zelf in je
  achterhoofd had.
 • Ga luisteren naar de antwoorden. Niet meteen zeggen:” Ach dat lukt toch
  niet, want…” Anders hebben de mensen geen zin meer om verder mee te
  denken. Soms ontstaan juist heel goede ideeën als men even op een
  andere manier denkt.
 • Vul niet in voor een ander. Denk niet: andere mensen hebben het al zo
  druk, die wil ik niet vragen. Soms vinden ze het heel fijn om iets concreets te
  doen. Als u niet met elkaar praat weet u niet waar de behoefte ligt.