Mantelzorg WiN

Zorgt u voor uw partner of iemand anders? Wordt het u wel eens teveel?
Wilt u uw ervaringen met andere mantelzorgers delen of heeft u een andere vraag over mantelzorg?


Als mantelzorger kunt u voor praktische en emotionele ondersteuning bij WiN terecht. U bent er voor uw partner, ouder, kind, vriend of buur: wij zijn er voor u. 

Wat is mantelzorg
Zorgt u intensief en al lange tijd voor een familielid, vriend of buur? Dan bent u mantelzorger. Mantelzorg is de zorg die mensen geven vanwege een persoonlijke relatie die ze met elkaar hebben. Het is niet de zorg vanuit een hulpverlenend beroep. Mantelzorg overkomt je. Mantelzorger kun je zomaar worden.  

Uit liefde, vriendschap, verbondenheid, betrokkenheid en plichtsgevoel willen en kunnen mantelzorgers zich niet onttrekken aan deze zorg. Een partner wordt dement, een kind komt met een handicap op de wereld of een ouder heeft steeds meer hulp nodig. Door de inzet en betrokkenheid van de mantelzorger kan de naaste zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving blijven wonen. Zoveel mensen, zoveel mantelzorgers, voor iedereen is de situatie anders. Ook de beleving verschilt per persoon. De één voelt zich dankbaar dat hij/zij deze zorg mag geven, de ander voelt zich overbelast. En vaak wisselen deze gevoelens elkaar af.