Klachtenreglement

Wanneer u ontevreden bent over de hulpverlening van WiN, kunt u een (schriftelijke) klacht indienen ter attentie van:

Stichting Welzijn in Noordenveld
t.a.v. Servicebureau
Schoolstraat 50
9301 KC Roden
e-mail: service@stwin.nl

In het klachtenreglement staat een volledige beschrijving van de gang van zaken.
Via de oranje knop hieronder kunt u deze downloaden.