Voel je je vaak alleen?
Wil je graag samen met anderen iets doen?
Maak je je zorgen over school?
Voel je je soms niet begrepen?

Wij proberen overal contact te zoeken met jongeren. Soms wil je met elkaar iets, bijvoorbeeld een sportactiviteit, een overdekte hangplek, voorlichting over vakantiewerk of een muziekmanifestatie. Lukt dat niet met elkaar, dan kunnen wij je daar misschien bij helpen! Wij hebben het vaker gedaan en weten wie en wat daar voor nodig zijn. Handig!!

Jongerenwerk en CJG

Het jongerenwerk maakt onderdeel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin net als alle andere organisaties die zich met welzijn en zorg voor jongeren bezighouden. We werken samen met bijvoorbeeld het Maatschappelijk Werk, Jeugdzorg en onderwijs. Samen kunnen we meer!

Jongerenwerk en jongerenparticipatie

Jongeren doen mee! Het jongerenwerk vindt het belangrijk dat jij als jongere zowel maatschappelijk als politiek betrokken wordt in jouw omgeving. Veel jongeren zijn al actief in de samenleving. Actief in het verenigingsleven of betrokken bij een ander.
Doe jij mee?