GO! Noordenveld zoekt vrijwilligers

Wie vindt het leuk om wekelijks een dagdeel met een groep nieuwkomers, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, op pad te gaan om met hen de Noordenveldse samenleving te ontdekken?

De afgelopen periode hebben Tanja Haseloop en Tessa Steghuis  op initiatief van de gemeente Noordenveld samen met een groep nieuwkomers een programma ontwikkeld waarin nieuwkomers kennismaken met de lokale samenleving. Zodat zij hun netwerk vergroten en uitgedaagd worden om meer Nederlands te spreken. Enkele vrijwilligers hebben de groepen mede begeleid. Nu de pilot afgerond wordt, staan er nieuwe groepen op de planning. Een groep gaat op vrijdagochtend en de andere groep op vrijdagmiddag aan de hand van thema’s bezoeken afleggen aan diverse organisaties.

Vindt u het leuk om samen met anderen een groep te begeleiden, ligt uw hart bij deze doelgroep,  bent u communicatief vaardig en 13 weken, buiten de schoolvakanties,  een dagdeel op de vrijdag beschikbaar? Neem dan contact op met Tessa Steghuis, Welzijn in Noordenveld, tel 050 317 6500 of via de mail tessasteghuis@welzijninnoordenveld.nl.