Dekking van de VNG Vrijwilligersverzekering is verruimd

Het merendeel van de gemeenten heeft haar vrijwilligers via de VNG Vrijwilligersverzekering bij Centraal Beheer verzekerd. We hebben goed nieuws voor u. Nieuws, waarmee uw gemeente weer kan laten zien dat het hart heeft voor haar vrijwilligers!

De dekking van de VNG Vrijwilligersverzekering is verruimd
Er is een verschuiving gaande rondom zorgtaken. Hierdoor wordt het werk van vrijwilligers en mantelzorgers steeds belangrijker. Tegelijkertijd krijgen ze daardoor meer taken en verantwoordelijkheden. En dat is weer van invloed op de risico’s die zij lopen. Met deze ontwikkelingen heeft Centraal Beheer samen met ons de verzekering opnieuw bekeken. Dat heeft geresulteerd in de volgende uitbreidingen:
–Mantelzorgers worden volledig meeverzekerd;
–Vrijwilligerswerk in het kader van de ‘Tegenprestatie’ valt ook volledig onder de verzekering;
–Verzekerd bedrag opzicht van € 5.000, naar € 12.500,-.

Met verlenging van de VNG Vrijwilligersverzekering laat u vrijwilligers en mantelzorgers binnen uw gemeente zien dat uw gemeente het belangrijke werk dat zij doen, waardeert.