Dag van de Mantelzorg

Het Contactpunt Mantelzorg organiseert op vrijdag 10 november de Dag van de Mantelzorg bij café Ensing in Peize. Een feestelijke dag, bedoeld voor mantelzorgers, om even een dag niet te hoeven zorgen.
Voor sommige mantelzorgers is het moeilijk om de activiteit te bezoeken als degene voor wie ze zorgen thuis moet blijven. Dit jaar kwam een paar keer de vraag naar voren of degene voor wie wordt gezorgd, ook mee mag. Als dat een goede oplossing is dan kan dat. Wel graag even aanmelden.
Meer informatie en aanmelden kan bij WiN 050-3176500 of via mantelzorg@welzijninnoordenveld.nl