Classic Noordenveld op zoek naar aanbod

Zien en doen, daar gaat het om! Kinderen uit groep 7 en 8 van alle basisscholen in de gemeente Noordenveld krijgen in de periode van 6 tot en met 15 februari De Classic Express op bezoek.

De Classic Express in een rijdende concertzaal en maakt onderdeel uit van het cultuurmenu van alle basisscholen in de gemeente Noordenveld. De prijswinnaars van het Prinses Christina Concours laten kinderen onder schooltijd kennis maken met klassieke muziek.

Cultuurcoach Femma Bezu is bij dit project betrokken. ‘In de gemeente Noordenveld zijn er tal van organisaties, verenigingen en ondernemers die hun expertise hebben op het gebied van klassieke muziek en vaardig zijn om dit aan kinderen te leren. Door schoolse en naschoolse activiteiten aan elkaar te verbinden, creëren we kansen voor kinderen om hun talenten te ontwikkelen. Graag zou ik dit kenbaar willen maken in een aanbod voor de doelgroep. Het gaat hierbij om alle kinderen van groep 7 en 8, zodat zij na de kennismaking met De Classic Express, zich verder kunnen ontwikkelen op het gebied van klassieke muziek. In samenspraak met K&C Drenthe bundelen we de informatie en verspreiden we deze onder alle kinderen van groep 7 en 8 in de gemeente Noordenveld, gedurende de periode van 6 tot en met 15 februari.’

Voor informatie kunt u contact opnemen met het kantoor van Welzijn in Noordenveld, cultuurcoach Femma Bezu telefoon 050 317 6500 of via e-mail femmabezu@welzijninnoordenveld.nl.