Buurtwerk


Het Buurtwerk richt zich op alle inwoners van de buurt of het dorp. Het wil bijdragen aan het welzijn van de bewoners en aan de sociale kwaliteit van buurten. Buurtwerk is actief om leefbaarheid in buurten en dorpen te verbeteren, waarbij betrokkenheid met het sociale domein en de kwetsbare doelgroep voorop staat. Buurtwerk gelooft in een sterke en inclusieve samenleving die voorziet in de behoefte van iedere generatie. Het is de plek waar bewoners samenwerken, samenleven en gezamenlijk vormgeven aan de kansen en mogelijkheden in hun buurt. WiN werkt in de buurt, kent de mensen en vertaalt signalen naar concrete ondersteuning waarbij inwoners en de buurt worden benut als aanwezige krachtbronnen.