Buurtbemiddeling, misschien iets voor u?

‘Als buurtbemiddelaar draag je geen oplossing aan. Het zijn de buren zelf die het probleem oplossen. Dat werkt vaak veel beter dan bijvoorbeeld de politie of woningcorporatie die een oplossing oplegt. Als partijen zelf een oplossing vinden, zijn ze daar allebei tevreden mee en is de kans veel groter dat het probleem ook daadwerkelijk uit de wereld is. Buurtbemiddeling leidt vaak tot een beter contact met de buren,’ aldus een buurtbemiddelaar van WiN. Bij burenconflicten valt te denken aan geluidsoverlast, erfscheiding, rommel of vuilnis, pesterijen, overlast door kinderen of huisdieren. Buurtbemiddeling wordt nadrukkelijk niet ingezet als het gaat om conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie, familieproblemen, criminaliteit, alcohol- en drugsproblematiek. Daar zijn andere instanties voor. Welzijn in Noordenveld medewerker Erik van der Heide is de coördinator buurtbemiddeling. ‘Het is ontzettend vervelend als je een conflict hebt met je buren en daar zelf niet meer uitkomt. Het spreekwoord ‘liever een goede buur dan een verre vriend’ is dan ook zeer toepasselijk. Buurtbemiddelaars zijn altijd neutraal. Ze kiezen geen partij. Het enige wat ze doen is buren die ruzie of een conflict hebben met elkaar in contact brengen. Vervolgens leidt de buurtbemiddelaar het gesprek in goede banen,’ zegt hij.
Buurtbemiddeling maakt gebruik van geschoolde vrijwilligers die ingezet worden bij burenconflicten. De buurtbemiddelaar kan goed luisteren, zonder daar een waardeoordeel aan te geven en draagt daardoor bij aan een buurt waarin mensen prettig met elkaar leven.

 

In de gemeente Noordenveld kennen we het netwerk Sociaal Wijkbeheer. Binnen dit netwerk overleggen gemeente, politie, woningcorporaties en WiN over allerlei zaken met betrekking tot leefbaarheid. Door de inzet van buurtbemiddelaars wordt voorkomen dat intensieve bemoeienis van een instantie nodig is wat uiteindelijk tot een kostenbesparing leidt. Bovendien schieten mensen vaak gelijk in de weerstand als ze benaderd worden door bijvoorbeeld de politie of door de woningverhuurder. Buurtbemiddeling wordt landelijk al in veel gemeenten uitgevoerd en het heeft bewezen dat het werkt. In Assen bijvoorbeeld wordt al jarenlang buurtbemiddeling ingezet en daar worden goede resultaten geboekt.

 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met Erik van der heide, buurtwerker bij WiN.  050 317 6500 of via erik van der heide@welzijninnoordenveld.nl.