Om een goed beeld te krijgen van wat er speelt onder jongeren en welke thema’s zij belangrijk vinden, start Spot TV in samenwerking met de jongerenwerkers van WiN met de Onderwerpen Top 10. Hierin worden jongeren opgeroepen om aan te geven welke thema’s voor hen belangrijk zijn.

Het project biedt jongeren de gelegenheid om hun stem te laten horen en invloed uit te oefenen op de maatschappelijke agenda.

Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in de onderwerpen die voor jongeren in de Gemeente Noordenveld belangrijk zijn. Dit wordt gedaan door middel van een stembiljet waarop jongeren kunnen stemmen op thema’s die hen aangaan.

De resultaten van dit project worden uiteindelijk besproken in een talkshow voor én door jongeren!